Spahić: Ako bi nam suspenzija pomogla da očistimo Savez, odmah bih je potpisao

Neka se funkcioneri iz RS povuku iz NSBiH ako hoæe. Kad god treba napraviti nešto veliko, politika to razvali, ka¾e kapiten nogometne reprezentacije BiH

Image 

Prva reakcija kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emira Spahiæa na katastrofalni ishod zasjedanja Skupštine Nogometnog saveza BiH bila je ¾estoka.

I nije bila plod afekta nego dugogodišnjeg talo¾enja frustracije zbog ponora u koji vlastodršci iz NSBiH uporno guraju naš fudbal na oèigled kompletne javnosti.

Našeg kapitena juèer smo upoznali s novostima, izmeðu ostalog i s pozivom Milorada Dodika funkcionerima FS Republike Srpske da napuste NSBiH.

Neka im je sretno

– Pa neka se povuku. Neka im je sretno. Bez njih neæe biti ništa gore nego što je sada.

Stub naše odbrane proteklih dana bio je u kontaktu s istomišljenicima iz reprezentacije.

– Svi su šokirani, ali kako da reagiraju? Kako biti pametan? Kako da uopæe postoji reprezentacija? Ako æe egzistirati na ovaj naèin kao do sada, onda neka ne postoji, jer kad god treba napraviti nešto veliko, politika sve to razvali – ka¾e Spahiæ.

Ne gaji iluzije da æe nas UEFA i FIFA poštedjeti. Suspenzija je, kako ka¾e, neizbje¾na, ali je pitanje kakav æe ona rezultat dati.

Opæi gubitak

– Mo¾da bude dobro, ali je najgore to što æemo izgubiti dvije godine. Imamo ekipu koja mo¾e nešto napraviti u dosta solidnoj grupi, a mo¾da æemo biti prisiljeni da propustimo kvalifikacije zbog funkcionera BiH i njihovih interesa. Onda imamo nekoliko klubova u Evropi koji æe ostati bez dosta novca. I, na kraju, imamo moralno srozavanje, koje ništa neæe moæi saprati.

A kada je rijeè o suspenziji, kada bih znao da æe ona pomoæi da se oèisti prljavština iz Nogometnog saveza BiH, odmah bih je potpisao – govori Spahiæ.

Ne ¾elim odustati!

Spahiæ je poznat kao lider reprezentacije koji se ne libi da uvijek ka¾e ono što misli zbog èega je i osvojio simpatije istinskih navijaèa BiH. Kroz anga¾man u reprezentaciji stvorio je reputaciju borca na strani pravde. Pitali smo ga je li mu kapa puna svega, je li mu nekada došlo da okrene leða svemu.

– Jeste. Naveèer legneš u krevet i razmišljaš, za šta se ja borim i za koga? Rušim sebi ¾ivot da bi mi došli ovi odozgo i diktirali šta da radim. No, uvijek zakljuèim kako, jednostavno, ne ¾elim odustati od borbe za svoju zemlju i za svoju reprezentaciju.

(Avaz)