Sušić: Ako nas FIFA i UEFA suspendiraju, odlazim iz reprezentacije!

Imam pouzdane informacije da æemo biti ka¾njeni i ¾elim odmah saopæiti svoju odluku. Predsjedništvo prièa jedno, a radi drugo, oni, jednostavno, la¾u. Šta da mislim o Èolakoviæu, koji mi je na prvom našem susretu obasuo drvlje i kamenje na bivšeg selektora? Šta æe, onda, prièati o meni?

Image 

– Onog prvog dana ništa nisam htio reæi. ®elio sam da prespavam. I prespavao sam i odluèio. Ako nas FIFA i UEFA suspendiraju i onemoguæe reprezentaciju da igra naredne kvalifikacije, nema razloga da ostanem selektor. Idem iz reprezentacije.

Ovo je juèer u telefonskom razgovoru za "Dnevni avaz" rekao selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušiæ.

Poštenje nogometaša

Pape je rekao svašta. Prije sedam mjeseci, mislio je da sve ovo potpuno drugaèije. Zov domovine nije mogao odbiti, ali kada je došao i na licu mjesta vidio kako stvari funkcioniraju u Nogometnom savezu, Sušiæ se šokirao.

Govorio nam je o Skupštini. Najviše gorèine izazvala su mu tri èlana Predsjedništva Saveza Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko, koji su, prema njegovom mišljenju, glavni krivci za sve što se dešava. 

– Neke stvari me ovdje veæ dugo iritiraju. Prvo – Èolakoviæ. Šta da mislim o èovjeku koji mi je na prvom našem susretu obasuo drvlje i kamenje na bivšeg selektora? Šta æe, onda, prièati o meni? To je èovjek koji dovodi u sumnju poštenje igraèa i tri puta uporno ponavlja da sumnja da su namjestili rezultat utakmice. Za njega, zaista, nemam dostojne rijeèi.

Onda, Bogdan Èeko. To je obièan pijun kojim svako mo¾e manipulirati, èovjek koji nakon Skupštine nije u stanju dati komentar. I onda Iljo Dominkoviæ. Govori da je bio za to da se prihvati statut, a skoro svi delegati iz reda naroda koji predstavlja, glasaju protiv. Kakav to on ima autoritet? – pita se Sušiæ.

Moraju otiæi

Pape tu ne bi stao, ali jednostavno, ne zna kako da ispali sve ono što mu je na srcu.

– Htio bih kritizirati sve, ali je èinjenica da je Predsjedništvo najgore. Kada sam došao, nastojao sam da uspostavim zdrave odnose. Htio sam dobru atmosferu, apelirao da se odnosi poprave, ali uzalud. Oni ne zaslu¾uju da vode išta. Jedno govore, drugo rade. Jednostavno, la¾u!

Bez obzira na to kakva æe biti odluka FIFA-e i UEFA-e, oni moraju otiæi. A ako nas ne kazne, u šta èisto sumnjam, ne ¾elim ih uopæe vidjeti blizu ekipe koju vodim, jer jednostavno, ne vidim naèin za saradnju s njima – rekao nam je Sušiæ.

Vraæajuæi se na temu od koje je sve i poèelo, selektor je ¾elio razjasniti zbog èega javnosti sada saopæava svoju odluku.

– Hoæu ovo da ka¾em odmah, zato što sam od pouzdanih ljudi iz UEFA-e i FIFA-e saznao da æemo biti ka¾njeni i izbaèeni. Neæu da ljudi poslije govore kako je lako pametovati nakon suspenzije. Neka se zna. Ako reprezentacija ne igra, nema ni mene. Zapravo, nema nièega – rekao je Sušiæ. 

®ao mi je navijaèa i igraèa

– ®ao mi je navijaèa, jer je mnogo ljudi vjerovalo u reprezentaciju smatrajuæi da nikada nismo imali bolji tim i da je sada posljednja šansa da se nešto napravi. ®ao mi je igraèa. Mo¾da neki od njih nikada više neæe imati priliku da igraju velike utakmice za selekciju, jer ako nas suspendiraju, pitanje je koliko æe se njih uopæe ¾eljeti vratiti?

I zamislite, imamo igraèe poput D¾eke, Spahiæa, Misimoviæa, Pjaniæa… a oni mo¾da nikada neæe vidjeti veliko takmièenje.

Èuo sam se sa Spahiæem nekoliko puta. Momak plaèe. Do reprezentacije i dr¾ave stalo mu je skoro kao i do ¾ivota i onda se naðe neko poput Èolakoviæa da ga optu¾uje da je namjestio utakmicu.

Reprezentacija ih ne interesira

– Razoèaran sam i delegatima. Ne znam zbog èega su uopæe dolazili na Skupštinu kada su bili dobro potkovani direktivama. Nijedan na licu mjesta nije promijenio mišljenje. To je isto kao da meni ka¾u da treniram, a da æe mi oni sastavljati igraèe. Oni, zapravo, ni o èemu ne odluèuju i reprezentacija ih ne interesira. Mnogima æe suspenzija predstavljati i zadovoljstvo, a to mi je neshvatljivo – ka¾e Sušiæ.

(Avaz)