®rijeb: Opet sa Turskom i ©panijom

Image®drijeb kvalifikacija za fudbalsko Svjetsko prvenstvo koje æe 2010. godine ugostiti Ju¾noafrièka Republika zapoèeo je u 16 sati po našem vremenu.

Za ukupno 32 mjesta na Svjetskom prvenstvuu fudbalu natjeèe se èak 170 dr¾ava, od kojih æe na završnoj smotri 13 biti iz Europe, šest iz Afrike, po èetiri iz Aziji i Ju¾ne Amerike, tri iz Concafa, Sjeverne i Srednje Amerike i Karipske konfederacije, a preostala dva sudionika turnir æe izboriti kroz dodatne kvalifikacije.

Naša reprezentacija se nalazi u èetvrtoj jakosnoj grupi, zajedno s Slovaèkaom, , Maðarskom, Moldavijom, Velsom, Makedonijom, Bjelorusijom, Litvanijom te Kiprom, što znaèi da æemo te zemlje sigurno izbjeæi u kvalifikacijama. N/FS BiH u Durbanu predstavljaju selektor Muzuroviæ, generalni tajnik Munib Ušanoviæ, direktor reprezentacije Ahmet Pašaliæ i Velid Imamoviæ, sekretar Komisije za meðunarodne odnose.

Grupa 1

Malta
Albanija
Maðarska
Danska
Švedska
Portugal

Grupa 2

Luksemburg
Latvija
Moldavija
Švicarska
Izrael
Grèka

Grupa 3

San Marino
Slovenija
Slovaèka
Sjeverna Irska
Poljska
Èeška

Grupa 4

Linhenštajn
Azerbejd¾an
Wales
Finska
Rusija
Njemaèka

Grupa 5

Estonia
Armenija
Bosna i Hercegovina
Belgija
Turska
Španija

Grupa 6

Andora
Kazahstan
Bjelorusija
Ukrajina
Engleska
Hrvatska

Grupa 7

Farski otoci
Austrija
Litva
Srbija
Rumunija
Francuska

Grupa 8

Crna Gora
Gruzija
Kipar
Republika Irska
Bugarska
Italija

Grupa 9

Holandija
Island
Makedonija
Norveška
Škotska

 SportCentar.ba