FIFA i UEFA premjestile sjednicu u Sarajevo

ImageSjednica Izvršnog odbora, na kojoj bi trebao biti izabran generalni sekretar Nogometnog saveza BiH, bit æe odr¾ana 17. decembra s poèetkom u 11 sati u prostorijama NSBiH u Sarajevu.

– Prihvatili smo datum koji su nam predlo¾ile FIFA i UEFA, jer bi njihovi izaslanici tada mogli doæi u Sarajevo. Tako smo uva¾ili i njihov zahtjev da sjednica bude odr¾ana u glavnom gradu, a ne u Širokom Brijegu, kako je ranije bilo planirano – saopæio nam je predsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ.

Oèekuje se da bi sjednici Izvršnog odbora mogli prisustvovati Eva Paskije (Eva Pasquier) iz FIFA-e, Paskal Tores (Pascal Torres) iz UEFA-e i direktor Odjela UEFA-e za nacionalne asocijacije Teodor Teodoritis (Theodor Theodorithis).

– Kljuèna taèka dnevnog reda bit æe izbor generalnog sekretara NSBiH. Planirane su još neke taèke, ali æe ovo biti najva¾nija tema – dodao je Dominkoviæ.

Iako je, praktièno, sve spremno za izbor prvog operativca Saveza, prema našim saznanjima, lako bi se moglo desiti da, zbog pritiska FIFA-e i UEFA-e, konkurs bude poništen.

Podsjetimo, meðunarodne nogometne organizacije tra¾e promjenu kompletnog menad¾menta Saveza, ukljuèujuæi i aktuelnog generalnog sekretara Muniba Ušanoviæa. Tu su nam informaciju ranije potvrdili èlanovi Predsjedništva NSBiH Sulejman Èolakoviæ i Bogdan Èeko. Zbog ovoga je i najavljeno prisustvo predstavnika FIFA-e i UEFA-e sjednici.

Uz Ušanoviæa, još su dvojica kandidata prošla izbornu proceduru te æe o njima, na prijedlog specijalno formirane Komisije, raspravljati èlanovi Izvršnog odbora. To su Nijaz Merdanoviæ i Fuad Èolpa.

avaz.ba