Ukoliko se ne desi čudo, NS BiH biti će suspendovan

 
Delegacije UEFA-e i FIFA-e su stigle u glavni grad Bosne i Hercegovine, u kojem æe danas odr¾ati sastanke sa delegatima entitetskih nogometnih saveza, uoèi sutrašnje Generalne skupštine na kojoj æe se glasati o novom Statutu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
 
Image

Kako smo veæ ranije pisali, UEFA i FIFA su jasno rekle da bi neprihvatanje prijedloga izmjena Statuta u skladu sa propisima koji va¾e u ostalim nogometnim savezima širom svijeta znaèilo suspenziju NSBiH ili, jednostavnije reèeno, kraj uèešæa reprezentacije i klubova na meðunarodnim takmièenjima.

UEFA je insistirala na ukidanju institucije Predsjedništva NSBiH, naglasivši da niti u jednom savezu na svijetu ne postoji predsjedništvo osim u našem i da je njihova jasna namjera i zadatk ukidanje istog.

I NSBiH ne bi bio NSBiH, leglo nerada i nemara za nogomet u našoj zemlji, da je odluèio prihvatiti dobronamjerne sugestije krovne evropske nogometne kuæe.

Na sjednici Izvršnog odbora NSBiH odr¾anoj 6. jula donesen je sramotan zakljuèak da se prihvati posljednji prijedlog nacrta Statuta NSBiH, osim odredbi koje se odnose na fukciju Predsjednika, jer je stav IO da NSBiH zadr¾i instituciju Predsjedništva.

Delegati UEFA-e i FIFA-e danas æe uèinti posljednji napor kako bi privolili èlanove Skupštine da promjene svoje tvrdokorne i nerazumne stavove i izglasaju novi nacrt Statuta.

Prema posljednjim informacijama, delegati iz FSRS-a navjerovatnije neæe prihvatiti UEFA-in prijedlog, pa æe 16. jula crnim slovima biti upisan u nogometnu historiju naše zemlje.

(sarajevo-x)