Ne slušajte Izvršni odbor

Image
 

Iz FIFA i UEFA na adresu Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine stigao je novi zajednièki dopis u kojem ponovo upozoravaju na neminovnost uvoðenja funkcije jednog predsjednika ili æe u protivnom uslijediti sankcije, rekao je u utorak Jasmin Bakoviæ, v.d. generalnog sekretara N/FS BiH.

Pismo koje su potpisali Teodor Teodoridis, direktor Odjela za nacionalne asocijacije u UEFA, i Tjeri Regenaf, direktor za nacionalne asocijacije i razvoj u FIFA, stiglo je u ponedjeljak kasno naveèe.

"U utorak ujutru smo vidjeli sadr¾aj zajednièkog dopisa iz FIFA i UEFA. Potpisuju ga prvi saradnici Sepa Blatera i Mišela Platinija i od delegata Skupštine tra¾e da ne prihvate nedavne zakljuèke Izvršnog odbora N/FS BiH", rekao je juèe Bakoviæ.

Èlanovi Izvršnog odbora N/FS BiH na sjednici odr¾anoj prošle sedmice u Sarajevu još jednom su ponovili protivljenje ukidanju sadašnjeg troèlanog Predsjedništva i sistema rotacije, što je i bio povod za novu reakciju iz FIFA i UEFA.  

"Iz FIFA i UEFA još jednom su apelovali na delegate Skupštine da prihvate njihov prijedlog o uvoðenju jednog predsjednika. To je u skladu sa Statutom FIFA i UEFA. Takoðe, još jednom su upozorili da bi se N/FS BiH, odnosno bh. fudbal, u protivnom mogao suoèiti sa sankcijama", dodao je Bakoviæ.

Sjednica Skupštine krovne kuæe bh. fudbala biæe odr¾ana u petak u Sarajevu i mnogi je s pravom ocjenjuju kao istorijsku i jednu od najva¾nijih u poslijeratnoj istoriji. Predstavnici FIFA i UEFA Eva Paskije i Marsel Benc veæ u èetvrtak æe doputovati u glavni grad BiH i odr¾ati nekoliko uvodnih sastanaka sa fudbalskim funkcionerima iz oba bh. entiteta.

"Sve æe se odvijati u hotelu 'Park' u Vogošæi. Delegacija FIFA i UEFA, koja æe prisustvovati sjednici Skupštine, u èetvrtak u 15 sati æe doæi u Sarajevo. U 16 sati poèeæe odvojeni sastanci sa èlanovima Predsjedništva N/FS BiH i entitetskih saveza. U 18 sati planirano je da predstavnici FIFA i UEFA obave razgovore sa delegatima Skupštine N/FS BiH koji dolaze iz Federacije BiH. Isti sastanak, ali sa delegatima iz Republike Srpske biæe odr¾an s poèetkom u 19.30. Sjednica Skupštine poèinje u petak u devet sati", istakao je Bakoviæ.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine naæi æe se nekoliko taèaka, a najva¾nije su one vezane za usvajanje izmjena i dopuna Statuta, predlo¾enih od strane FIFA i UEFA.

"Osim tema vezanih za reviziju Statuta, na dnevnom redu naæi æe se, izmeðu ostalog, i Izvještaj o radu N/FS BiH u prošloj i program rada za ovu godinu, zatim finansijski izvještaj i bud¾et", zakljuèio je Bakoviæ.

40

delegata Skupštine Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH dolazi iz Federacije BiH, a 20 iz Republike Srpske.

Stav FS RS

Rodoljub Petkoviæ, generalni sekretar FS RS, naglasio je juèe da je stav ovog entitetskog saveza ostao nepromijenjen.  

"Vezano za izmjene i dopune Statuta N/FS BiH stav FS RS je poznat i nije promijenjen. Spremni smo za sve dogovore, ali kada je u pitanju troèlano Predsjedništvo stav delegata FS RS je jasan da ono mora da ostane. Objasnili smo to UEFA i FIFA u svom dopisu jer je za nas apsolutno neprihvatljivo da jedan èovjek vodi Savez. Sadašnja organizaciona struktura Saveza je sasvim zadovoljavajuæa i ne remeti integritet i dignitet FS RS", rekao je Petkoviæ.

(Nezavisne)