"Bijeg" u diplomatiju: Pa¹aliæ se prepao "sudbine" Muniba U¹anoviæa i Miodraga Kure¹a

ImageAhmet Pašaliæ, bivši direktor svih reprezentativnih selekcija NSBiH, mogao bi uskoro zauzeti ambasadorsko mjesto naše zemlje u jednoj od evropskih dr¾ava. Bivši direktor je, podnio pismeni zahtjev za sporazumni raskid ugovora. Predsjedništvo je prihvatilo zahtjev i postupiæe u skladu sa zakonom o radnim odnosima.

 

Javna je tajna da je Pašaliæ, paralelno sa sportskim, gradio i politièke relacije sa pojedinim strankama. Tako je, prvobitno, bio u odliènim odnosima sa SDP-om i njihovim liderom Zlatkom Lagumd¾ijom, da bi vremenom, kada bi procjenio da je došlo vrijem za to, mijenjao dres i uspostavljao prisne odnose sa drugim politièkim krugovima.

Tako je u posljednje vrijeme u izvrsnim odnosima sa jednim od èelnika SDA Kantona Sarajevo, Abdulharisom Šetom. Prema posljednjim informacijama, upravo preko SDA, Pašaliæ ¾estoko lobira za odlazak u diplomatiju. Jedan od razloga zbog èega Pašaliæ panièno pokušava da ¾ivot nastavi van granica BiH je i bojazan od strane odrgana Tu¾ilaštva BiH.

Nakon što je vidio šta se desilo njegovim najbli¾im saradnicima Munibu Ušanoviæu i Miodragu Kurešu, a posmatrajuæi trend obraèuna sa fudbalskom mafijom u susjednoj Srbiji, Pašaliæ ¾eli da se izvuèe i nestane iz Bosne i Hercegovine.

Pašaliæ, navodno, tra¾i 40 hiljada KM od Saveza, na ime premija. Poznato je da se Pašaliæ godinama unazad ugraðivao kada je dr¾avna selekcija ostvarivala dobre rezultate. On se vodio kao dio struènog štaba A tima, stoga je polagao prava na premije.

Još uvijek nije poznato kako æe Savez reagovati kada je u pitanju Pašaliæev zahtjev za isplatom premija.

san.ba