Hadžić se nada barem još dolasku Domerkanta

Prvi put od okupljanja bh. selektor na treningu imao svih 12 igraèa

 Image

Sabit Had¾iæ ka¾e da je juèer ujutro, prvi put od poèetka priprema naše reprezentacije u Sarajevu, na treningu u dvorani Skenderija imao na raspolaganju svih 12 košarkaša (Dino Hod¾iæ, Nemanja Gordiæ, Aleksej Nešoviæ, Nihad Ðedoviæ, Milan Miloševiæ, Miralem Haliloviæ, Feliks Kojadinoviæ, Kenan Bajramoviæ, Ermin Jazvin, Edin Bavèiæ, Bo¾o Ðurasoviæ i Esmir Rizviæ).

S obzirom na probleme, sama ta èinjenica dovoljna je da izmami osmijeh na selektorovom licu, koji sam ka¾e da je sigurno bolje “raditi s 12 nego s devetoricom igraèa, što je bio sluèaj prethodnih dana.”

– Sitne povrede uvijek su prisutne, ali mene raduje pristup svih momaka. Vidi se da su veoma motivirani – istièe Had¾iæ, koji još nije definirao igraèki kadar s kojim æe u avgustu zakoraèiti u kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Od imena koja su u opticaju, Elmedin Kikanoviæ, Mirza Teletoviæ, Jasmin Hukiæ, Ratko Varda i Henri Domerkant (Henry Domercant), Had¾iæ ka¾e da je u ovom momentu jedino izvjestan dolazak naturaliziranog amerièkog beka.

– Domerkant je potvrdio dolazak, s tim da æe on u odnosu na planirani termin, a to je 15. juli, kasniti nekoliko dana iz Amerike – ka¾e Had¾iæ.

Što se tièe ostalih igraèa, selektor nije imao novih informacija, izuzev da je nastup Varde otvoren u sluèaju da on u narednih sedam dana sanira povredu koju vuèe od završetka sezone.

(Avaz)