Bez minute šutnje prije finalnog duela

Krovna svjetska fudbalska organizacija FIFA neæe odr¾ati minutu šutnje prije poèetka finalnog susreta Svjetskog prvenstva izmeðu Španije i Holandije, stoji u zvaniènom odgovoru Društvu za ugro¾ene narode internacional

Krovna svjetska fudbalska organizacija FIFA neæe odr¾ati minutu šutnje prije poèetka finalnog susreta Svjetskog prvenstva izmeðu Španije i Holandije, stoji u zvaniènom odgovoru Društvu za ugro¾ene narode internacional, koji je potpisao generalni sekretar FIFA-e Jerome Valcke, prenosi Sarajevo-x.com.

"Na genocid u Srebrenici podsjeæa se s tugom i bolom širom svijeta, posebno u Evropi, gdje je 11. juli proglašen Danom komemoracije za ¾rtve Srebrenice. Na¾alost, taj dan koincidira s hapšenjem i izricanjem kazne na do¾ivotnu robiju Nelsona Mandela i njegovih suboraca prije 50 godina. Kako mo¾ete i pretpostaviti, taj dan ima veliki znaèaj za cijeli afrièki kontinent, a posebno za Ju¾nu Afriku . Zato se nadamo da æete imati razumijevanja za to da nijedan od tih u¾asnih dogaðaja neæe biti posebno istaknut u Ju¾noj
Africi na završnoj utakmici Svjetskoga prvenstva u fudbalu 2010. Dozvolite da povodom tog tragiènog dana iska¾emo naše duboko ¾aljenje zbog ¾rtava zloèina u Srebrenici i suæut s njihovim obiteljima i graðanima Bosne i Hercegovine", stoji u odgovoru FIFA-e.

Društvo za ugro¾ene narode internacional svoj je zahtjev uputilo 6. jula na ime predsjednika FIFA-e Seppa Blattera.

Nekoliko politièara i politièkih stranaka takoðer je zatra¾ilo od krovne fudbalske kuæe da odr¾i minutu šutnje u spomen na preko osam hiljada ubijenih Bošnjaka 11. jula 1995. godine.

U nedjelju, 11. jula, bit æe obilje¾ena 15 godišnjica genocida u Srebrenici. U Memorijalnom centru Potoèari bit æe odr¾ana komemoracija i ukop 775 ¾rtava najveæeg genocida u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

(SCsport)