Varda se priključuje, KS BiH uzima važnu ulogu u slučaju Kikanović

Centar našeg A tima preko agenta potvrdio da æe se sutra pojaviti u našem taboru. KS BiH na neki naèin dobio moguænost aktivnijeg ukljuèivanja u sluèaj Kikanoviæ

 Image

Dvije lijepe vijesti stigle su iz tabora košarkaške reprezentacije BiH. Ratko Varda ujutro (petak) prikljuèuje se pripremama naših najboljih igraèa, dok æe u sluèaju Elmedina Kikanoviæa aktivniju ulogu sada imati Košarkaški savez BiH.

»Varda je preko svog agenta potvrdio da æe se sutra pojaviti u našem taboru. Stiæi æe u Sarajevo kako bi obavio dodatne analize, a naša zadaæa je da mu pokušamo pomoæi da se što prije oporavi. Njegova ozljeda no¾nog prsta nije naivna i sigurno je da mu predstavlja veliki problem», ka¾e Elmedin Konakoviæ, direktor bh. tima.

Kada je rijeè o Kikanoviæu koji je nedavno priznao uzimanje nedozvoljenih sredastava, Konakoviæ ka¾e da æe se u cijeli sluèaj aktivnije ukljuèiti KS BiH.

Naime, kontrola sprovedena na košarkaškoj utakmici izmeðu KK Partizan i KK Crvena Zvezda, dana 7. juna, pokazala je prisustvo zabranjenog stimulansa 4-metil-2-heksanamin u uzorku urina našeg igraèa. Kikanoviæ se odrekao prava na analizu B uzorka, a Antidoping agencija Republike Srbije prihvatila je ovakav stav.

«Nakon sastanka u Tuzli sa predstavnicima naše Agencije za antidoping znat æemo na èemu smo. Dobili smo moguænost da se aktivnije ukljuèimo u sluèaj Kikanoviæ, iako æe konaèan sud dati krovno tijelo Agencije za Antidoping u svijetu (WADA). KS BiH imao bi na neki naèin moguænost zaštite Kikanoviæa s obzirom da je naš igraè i èlan bh. tima», dodao je Konakoviæ.

(SCsport)