Slijede kazne UEFA-e i FIFA-e, jer NSBiH odbija da ukine tročlano Predsjedništvo

Èlanovi Izvršnog odbora stavili su na kocku sudbinu kompletnog bh. fudbala. Bencov odgovor: UEFA bezuvjetno tra¾i ukidanje Predsjedništva

 Image

Prije nego što proèitate ovaj tekst, proèitajte šta su prošle sedmice rekla trojica nasmijanih i evropski orijentiranih èlanova Predsjedništva Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji našem fudbalu ¾ele sve najbolje…Èolakoviæ: Bošnjaci æe glasati "za"

– Situacija je došla u bezizlazan polo¾aj, ali ne mogu da zamislim da bi neko mogao glasati protiv reprezentacije, klubova i cijelog nogometa. Garantiram da æe svi Bošnjaci glasati za usvajanje statuta i vjerujem da æemo ga usvojiti – rekao je predsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ.

Èeko: Ne mogu garantirati

– Na ovom sastanku usaglasili smo stavove skoro 95 posto i nema razloga da neko bude protiv novog statuta. Danas ne mogu garantirati da æe svi delegati iz FSRS glasati za statut, ali na Skupštini æu vam to moæi reæi – kazao je dopredsjednik NSBiH Bogdan Èeko.

Dominkoviæ: Uèiniti dodatni napor

– FIFA i UEFA su napravile dodatne kompromise i to zaslu¾uje naš dodatni napor da uradimo ono što trebamo na Skupštini 16. jula. Delegati æe odluèiti, ali neæemo bje¾ati od odgovornosti. Moramo uèiniti sve da pripremimo delegate da pozitivno odgovore na ovaj zadatak – izjavio je dopredsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ. 

 

Jeste li proèitali? Te plemenite izjave o usmjeravanju našeg fudbala ka evropskom putu troèlani destruktori razuma Sulejman Èolakoviæ, Bogdan Èeko i Iljo Dominkoviæ izrekli su nakon sastanka s predstavnicima UEFA-e i FIFA-e Marselom Bencom (Marcel Benz), Evom Paskije (Paquier) i Tanjom Fogel (Vogel) nakon što su im oni prezentirali nacrt novog statuta BiH, prema kojem u Savezu nema mjesta za troèlano Predsjedništvo.

A prekjuèer su, uz podršku ostatka Izvršnog odbora (jednoglasna odluka!), podigli ruke protiv ukidanja Predsjedništva uprkos tome što je Benc lijepo sugerisao, a na kraju zaprijetio, da Savez, u tom sluèaju, mo¾e biti suspendiran zajedno sa svim našim klubovima u eurokupovima i s reprezentacijom u kvalifikacijama! Doduše, Dominkoviæ nije prisustvovao sastanku Izvršnog odbora, ali ga to ne èini manje odgovornim.

Crna rupa Evrope

Gospoda iz UEFA-e i FIFA-e mogu prièati i prijetiti koliko hoæe, ali naš fudbal ostat æe to što i jeste – jad i crna rupa Evrope, i to ponovo zaslugom šaèice licemjernih i nesposobnih bezobraznika koji, na našu, a i na nesreæu cijelog svijeta, njime upravljaju.

Da je provincijska tvrdoglavost èlanova Izvršnog odbora prešla granice zdravog razuma, znamo veæ odavno, ali da su svojim iskompleksiranim i imbecilnim ponašanjem kadri da na kocku stave sudbinu kompletnog našeg fudbala, to je veæ novost koja zaslu¾uje, u najmanju ruku, javno bièevanje.

Pa, zaboga, èak su i Nigerijci popustili pred FIFA-om, ali ne i Èeko, Dominkoviæ i Èolakoviæ i njihovi kompanjoni.

O svojoj odluci Izvršni odbor je informirao Benca. Od UEFA-inog predstavnika juèer smo tra¾ili komentar, a on je kratko ponovio ono što je veæ rekao više puta.

– UEFA bezuvjetno tra¾i ukidanje Predsjedništva. Nogometni savez BiH mora promijeniti Pravilnik i na Generalnoj skuštini imenovati jednog predsjednika. Prema èlanu 9 UEFA-inog Statuta, Izvršni komitet UEFA-e mo¾e suspendirati NSBiH – navedeno je u odgovoru UEFA-inog predstavnika "Dnevnom avazu".

Moramo reæi da su u Bencovom pismu izrazi "bezuvjetno" i "suspendirati NSBiH" napisani masnim slovima pa zakljuèite sami kakva nam je perspektiva.

Ipak, još nije sve gotovo. Ovo što je zakljuèio Odbor, mora potvrditi Skupština NSBiH na zasjedanju 16. jula. To je "dan D" za naš fudbal. Tih 60 delegata mo¾e donijeti spas ili uništenje.

45 od 60 glasova

– Izvršni odbor je, u principu, podr¾ao nacrt novog statuta, ali ne i dio koji se tièe ukidanja Predsjedništva. Izvršni odbor ¾eli da Predsjedništvo ostane. Za usvajanje nacrta Statuta potrebno je 45 od 60 glasova. Izvršni odbor je rekao svoje, a delegati æe svoje mišljenje dati nakon što prouèe Bencove preporuke, stav Izvršnog odbora i nacrt Statuta. Sve æe imati pred sobom, a uoèi sjednice Skupštine ponovo æe razgovarati sa predstavnicima UEFA-e i FIFA-e – ka¾e generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakoviæ. 

Potaknuti dosadašnjim iskustvima, nemamo nijedan razlog za optimizam. Šta oèekivati od Skupštine èiji su delegati i jedini krivci što imamo ovakav Odbor? Oni su nam sve ovo zlo i servirali!

Sankcije? Koje sankcije?

Upitan je li na sjednici Odbora makar jedan èlan postavio pitanje šta ako ova odluka zaista dovede do sankcija, Bakoviæ, kao operativac, nije mogao reæi ništa konkretno.

– Sankcije nikome nisu u interesu. Ni u najru¾nijem snu ne mogu pretpostaviti da æemo biti iskljuèeni iz meðunarodnih asocijacija. To bi bila katastrofa i za klubove i za reprezentaciju. Ipak, vjerujem da mo¾e doæi do nekog rješenja, koje æe biti prihvaæeno sa svih strana. U krajnjoj liniji, ipak su delegati oni koji di¾u ruke. U svakom sluèaju, 16. juli bit æe najznaèajniji datum u novijoj historiji BiH – ka¾e Bakoviæ.

Novac za stadion Koševo

Uporedo s odlukom kojom æe, mo¾da, izbaciti reprezentaciju iz kvalifikacija, majstori besmisla donijeli su i drugu – prema kojoj æe uèestvovati u obnovi stadiona Koševo kako bi naš nacionalni tim imao gdje igrati utakmice?!

Naime, za rekonstrukciju stadiona potrebno je oko milion KM, a Vlada Kantona Sarajevo i Opæina Centar osigurali su polovinu od toga. Ostalo je da se podmiri 480.000 KM za zamjenu stolica na zapadnoj tribini, a NSBiH je ponudio da participira u pokrivanju tih troškova, a da zauzvrat dobije stadion na besplatno korištenje u narednih nekoliko godina.

Inaèe, stadion Koševo danas æe obiæi UEFA-in predstavnik za infrastrukturu Anri Favr (Henry Favre), koji je juèer bio u inspekciji Bilinog polja.

(Avaz Sport/BHF PRESS)