Zbog nesloge Bošnjaka predsjednik Saveza Kovačević

Izborima po Kantonima nije završen proces izbora novih ljudi u strukture Saveza. Naprotiv. Prava drama tek predstoji. Posljednjih dana na sceni su prljave igre, podmetanja, lobiranja, mešetarenje, a sve sa ciljem da se dobije još neki mandat, da se na kljuène pozicije u «krovnom» Savezu postave podobni i poslušni, a ne dokazani radnici.

 Image

 

I dok u fudbalskom Savezu RS, te u hrvatskom "korpusu" ima nekog reda, u bošnjaèkim redovima pravi je haos. Svako radi za sebe i protiv drugih. I svi ¾ele biti prvi predsjednik NSBiH. Iako se u prvi mah èinilo da je Jusuf Pušina, najozbiljniji kandidat ispred Bošnjaka kao najautoritativniji, posljednjih dana uzburkale su se strasti pojavom nekih novih «momenata». Naime, Sulejman Èolakoviæ, aktuelni predsjednik èini sve da dobije još jedan mandat. On po svaku cijenu ¾eli biti prvi predsjednik Saveza.

 – Radije æu podr¾ati Mileta Kovaèeviæa nego Jusufa Pušinu – otelo se Èolakoviæu u neformalnom društvu u jednom zenièkom lokalu, gdje Suljo redovito kafeniše. Zanimljivo da je Èolakoviæ, u vrijeme najveæe moæi, bio miljenik upravo Pušine.

 Kako Pušina nema potpunu kontrolu, svakog dana pojavi se neki novi kandidat. Samir Æemaloviæ, Muhidin Rašèiæ, Salih Šaboviæ, Nane Trboviæ, smatraju da oni mogu biti bolji predstavnici Bošnjaka u "krovnom" Savezu, pa najavljuju svoje kandidature.

 Èini se kako je raskol nastao nakon što je prljavim igrama sa scene eliminisan Mensud Bašiæ, koji je u¾ivao podršku kako kod Hrvata, tako i u srpskom korpusu. Bašiæa su eliminisali u njegovom kantonu. Da stvar bude gora, «re¾iseri» i izvoðaæi radova Bašiæeve eliminacije, sada su na mukama. Dobili su obeæanja, ali ne i pozicije. Navodno, najnezadovoljniji je Nijaz Brkoviæ, koji je predlo¾en za èlana Izvršnog odbora u Federalnom nogometnom Savezu. Brkoviæeve ambicije, nisu sjedenje i mlaæenje prazne slame u federalnom Savezu, veæ pozicija- za poèetak – generalnog sekretara u entitetskom Savezu. Kako je to riješeno imenovanjem Eldina Bakoviæa, sada je ugro¾en Husein Kamber, dugogodišnji èlan nogometne vlade u federalnom Savezu. Iako su predstavnici i simpatizeri ®eljeznièara imali zapa¾ene uloge u kampanji, sada je ®eljo ostao na «suhom». Niti je Brkoviæ dobio poziciju, odakle mo¾e najviše pru¾iti, niti je ®eljo dobio svoje predstavnike u kantonalnom, federalnom i «krovnom» Savezu. Da stvar, po ®elju bude gora, apsolutnu dominaciju u Savezu èine kadrovi, bivši igraèi, direktori Sarajeva (Pušina, Bakoviæ, Piriæ, Sušiæ, Merdanoviæ, Proliæ…).

 Puno jasnije, a mo¾da i komlikovanije moglo bi biti nakon sjednice Izvršnog odbora NSBiH koja je zakazana za utorak. Potom slijedi sjednica Federalnog, pa skupština «krovnog» Saveza, koja je zakazana za 16. juli. Planove nogometnih mešetara poremetila je odluka Marsela Benca da se glasanje za èlanove Izvršnog odbora i Predsjedništva vrši tajno. Ranije je to raðeno javno, gdje je svaka ruka bila kontrolisana. Sada je moguæe i da neki "autsajder" , kao zamjenski kandidat dobije veæu podršku od "prvog" kandidata. Zbog toga je zavladao strah u svim kantonima, pogotovo u bošnjaèkom korpusu, gdje je najizra¾enije nejedinstvo. Svi ¾ele biti prvi predsjednik Saveza, jer su dopredsjednici po novom statutu "razvlašæeni". I svi to mogu postati, uz uslov da dobiju 31 glas na skupštini. Navodno je kupovina glasova uveliko poèela. Za jednu podignutu ruku plaæa se od 200 KM, pa sve do nekoliko hiljada po "glavi" degelata.

Ovi sa veæom cijenom imaju zadaæu da nagovore kolege iz svojih, ali i drugih kantona, ¾upanija, podruènih Saveza. Srbi, predstavnici FSRS, kao i u svim dosadašnjim izborima, mirno i zadovoljno trljaju ruke. Bez njihove podrške, niti jedan izbor neæe proæi. Nije nemoguæ scenarij da izaberu "svog" Bošnjaka, preko kojeg æe kontrolirati Savez. Navodno je Sulejman Èolakoviæ njihov favorit. Oni najmanje vole ovu reprezentaciju, a najviše se pitaju. I to je Bosna i Hercegovina.

Sarajevo kandidiralo Blekiæa i Bašiæa

Napokon je FK Sarajevo u sarajevski kantonalni Savez poslao svoje kandidate u Predsjedništvo kantona. To su Zijad Blekiæ i Mensud Bašiæ. Iznenaðenje je pojavljivanje Blekiæa, koji, navodno ima aspiracije i za «više» pozicije. Zanimljivo da su raznim igrama izbrisani Hajrudin Šuman i Nijaz Merdanoviæ, koji su bili prijedlozi Sarajeva, ali je Nihad Baljak na svoju ruku, odnosno na nagovor njegovih mentora skinuo, najprije Šumana, potom i Merdanoviæa. U FSKS nisu oduševljeni pojavljivanjem Blekiæa, za kojeg tvrde, da ima neke druge ciljeve, pa se boje novih turbulencija.

(SAN)