Odbijena Panićeva žalba protiv doživotne suspenzije

®albena komisija UEFA-e odbila je ¾albu bh. sudije Nove Paniæa na do¾ivotnu suspenziju u fudbalu, objavljeno je na oficijelnoj web stranici organizacije.

Image 

Evropska fudbalska federacija potvrdila je tako odluku od 18. februara kojom je Paniæu zbog namještanja utakmica do¾ivotno zabranjeno obavljanje bilo kakvih funkcija u fudbalu.

Dobojlija Paniæ je prekršio èlan 5. UEFA-inog Disciplinskog pravilnika najmještanjem utakmice U21 reprezentacija Švicarske i Gruzije 18. novembra 2009. u Luganu.

Paniæu je još preostalo da se ¾ali Meðunarodnom sportskom sudu u Lausannei.

(Sarajevo-x.com)