Kazna za neodazivanje – suspenzija od tri do šest mjeseci

Do sada se neopradavno izostajanje iz dr¾avne selekcije preæutno aminovalo. Od ove godine kazne su drastiène

Image 

Zbog èinjenice da je pogriješila sa kalendarom takmièenja, odnosno terminima odigravanja kvalifikacija i Eurobasketa, FIBA (krovna kuæa svjetske košarke) je odluèila da ipak izaðe u korist Savezima i zaštiti reprezentacije.

Do sada se neopradavno izostajanje iz dr¾avne selekcije preæutno aminovalo. Od ove godine kazne su drastiène.

Ako veæ nemaju vjeru i ljubav prema dresu sa dr¾avnim grbom, prije bi rekli moralnu obavezi i kuæni odgoj, igraèi koji bez opravdanih razloga odbiju da igraju za reprezentaciju mogli bi se suoèiti sa disciplinskom mjerom suspenzije od tri do šest mjeseci, te novèanom kaznom od 50.000 eura.

Sigurno je da æe ovakva mjera natjerati mnoge košarkaše da dobro razmisle prije nego što odbiju poziv, ali æe zamisliti i bahate èelnike klubova kojima ovakav stav FIBA sigurno ne ide u prilog, posebno prvi dio prema kojem bi bez igraèa ostali toliki period.

FIBA je ovakav kalendar takmièenja (nakaradan) uspostavila prije nekoliko godina buduæi da su klupski kupovi i gust raspored u sezoni onemoguæili drugaèiji kalendar, odnosno odigravanje kvalifikacija i Eurobasketa u nekom drugom terminu. Jedini slobodni period je ljetni, pa igraèi poslije naporne sezone praktièno ostaju bez mnogo odmora, jer košarka nema zimsku pauzu kao fudbal. No, ta èinjenica nije opravdanje za stalno izbjegavanje obaveza prema dr¾avnom dresu.

Ko misli da je kadar da rizikuje neka proba i testira ozbiljnost Saveza, odnosno FIBA. Ovo æe primjeniti i èelnici KS BiH koji ¾ele okupiti najbolje sa èim raspola¾e naša zemlja kako bi se, nakon šest godina, bh. zastava konaèno zavijorila na jednoj velikoj smotri. A to je bolja promocija od svake druge:  politièke, evrovizijske, turistièke…

(SCsport)