Barbarez: Sušić mi nije interesantan

“Izbor selektora je dogovoren unutar èetiri zida, mi smo bili tek statisti”

Image 

 

Sergej Barbarez nikad nije imao moæ odluèivanja kao aktuelni, nesposobni predsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ. Nije mogao niti æe ikad moæi potrošiti novac zaveden pod stavkom „ostali troškovi“ kao osuðeni kriminalac i savjetnik za neizvjesnost Munib Ušanoviæ.

Meðutim, Èolakoviæ, Ušanoviæ, Dominkoviæ i svi ostali poslušni marginalci koji vode NSBiH kod navijaèa nikad neæe imati ugled koji ima Sergej Barbarez, bivši kapiten koji æe se, prije ili kasnije, vratiti tamo gdje mu je i mjesto – u NSBiH. U intervjuu za Global Sergej Barbarez govori o trenutnim aktivnostima na sticanju profi licence, HSV-u, moguænosti da Bayern kupi Edina D¾eku i, svakako, o NSBiH, uz koji se u posljednje vrijeme sve više ve¾u informacije o interesiranju Tu¾ilaštva BiH i drugih istra¾nih organa dr¾ave.

GLOBAL: Odslušali ste i drugi semestar u Edukacionom centru pri Nogometnom savezu BiH s ciljem sticanja UEFA-ine profi licence. Kakvi su dojmovi?

BARBAREZ: Izuzetno sam zadovoljan dosadašnjim predavanjima. Kako je ovo i jedini put ka sticanju diplome odnosno zvanja trenera, nije teško. Ono najbolje tek slijedi, uspješna primjena nakon završetka edukacije.

GLOBAL: Znaèi, bli¾i se trenutak kada æete na klupi HSV-a zamijeniti Brunu Labbadiju?

BARBAREZ: To, veæ, ne znam… Snovi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Hamburg veæ ima trenera.

GLOBAL: Šalu nastranu, Labbadia je u Evropskoj ligi s HSV-om napravio sjajan posao.

BARBAREZ: Sla¾em se da je plasman u polufinale Evropske lige dosta dobar uspjeh, ali posao još uvijek nije završen. On æe biti potpun samo ukoliko eliminiramo i engleski Fulham te osiguramo finale koje se ove godine igra na našoj HSH Nordbank Areni. U svim utakmicama, izuzev, mo¾da, onih protiv PSV Eindhovena, pokazali smo da smo u stanju iæi do samoga kraja.

GLOBAL: Istovremeno, HSV ne stoji najbolje u Bundesligi…

BARBAREZ: Niko nije previše zadovoljan trenutnim plasmanom u domaæem prvenstvu.

Stuttgart, Werder, pa i Wolfsburg “pušu’’ nam za vrat ¾eleæi, kao i mi, izboriti “posljednji voz’’ za Evropu i sljedeæe sezone. Nije ostalo previše do kraja, ali optimist sam.

GLOBAL: S obzirom da ste, u neku ruku, veæ veteran Bundeslige, zanima nas Vaše mišljenje o moguænosti da najveæi njemaèki klub Bayern u svoje redove na ljeto dovede Edina D¾eku…

BARBAREZ: Karl-Heinz Rummenigge je nedavno odbacio takvu moguænost i, poznajuæi ovdašnji mentalitet, znam da nije folirao. Mario Gomez, Ivica Oliæ i Arjen Robben su dosad postignuli oko 35 golova, što znaèi da realizacija napadaèkog reda nije upitna. Njegovo obrazlo¾enje glasi da su Bayernu potrebniji igraèi na nekoliko deficitarnijih pozicija.

Èak kada bi im i bio potreban napadaè, što nije sluèaj, iz principijelnih razloga ne bi dali 40 miliona eura ni za koga, pa ni za našeg D¾eku. Ruku na srce, malo ekipa u cijeloj Evropi ima toliki novac za kupovinu igraèa. Milan ga nema, definitivno, to je jasno. Ukoliko se ne pronaðe neki kompromis, odnosno razmjena igraèa uz doplatu, bojim se da D¾eki ne preostaje previše opcija – ili ostanak u Wolfsburgu ili eventualni odlazak u Englesku. U oba sluèaja D¾eko ne mo¾e izgubiti, s tim što bi se, siguran sam, naš napadaè sjajno snašao na Otoku.

Razmišlja da bojkotuje utakmice sa Švedskom i Njemaèkom

GLOBAL: Nezaobilazna tema, kada je Sergej Barbarez u pitanju, svakako je i nogometna reprezentacija BiH. Uskoro æemo igrati prijateljske utakmice sa Švedskom i Njemaèkom. Hoæete li prisustvovati ovim susretima?

BARBAREZ: Ne znam šta bih rekao… Nisam još odluèio. Srce ¾eli, razum govori da ne bih trebao. Volim reprezentaciju, igraèe i navijaèe, ali mi se èini da je najpametnije da se sada sklonim ustranu.

GLOBAL: Zašto? BARBAREZ: Razoèaran sam. Ne znam ima li smisla o tome bilo šta više i prièati. Naš najveæi problem, opæenito, jeste nada. Ne mislim samo sporta veæ i društva, dr¾ave… Veæ godinama ne ¾elimo realno sagledati kako stoje stvari. Zanosimo se i sanjamo da mo¾emo nešto promijeniti. A ne mo¾emo. Kada shvatimo da smo došli do zida, razoèarenje je potpuno.

GLOBAL: Mislite na farsu u vezi s izborom selektora?

BARBAREZ: Naravno. Nasluæivao sam, ali nisam vjerovao šta su pojedinci u stanju uraditi. Izbor je dogovoren unutar èetiri zida, mi smo bili tek statisti koji trebaju stvoriti privid da je sve regularno. Nisam imao nijedan procent šanse da uspijem.

GLOBAL: Pru¾ajuæi svu moguæu podršku Safetu Sušiæu i ne ¾eleæi omalova¾avati njegov trud i pristup otkad je imenovan za selektora, moramo Vas zamoliti da nam pojasnite na šta konkretno mislite?

Nisam odgovarao jer sam mlad, ambiciozan…

BARBAREZ: Problem je u politici. Nisam odgovarao jer sam mlad, motiviran, ambiciozan, ¾eljan uspjeha i popularniji kod navijaèa nego svi oni zajedno. Èini se da svi podjednako ne ¾ele da BiH bude uspješna.

GLOBAL: Imate li podatak, koliko njih?

BARBAREZ: Od njih 15, koliko ih sjedi u Izvršnom odboru, barem 13-14.

GLOBAL: Fudbalski savez Republike Srpske se protivio Vašem izboru pravdajuæi to èinjenicom da selektor ne mo¾e biti neko ko je organizirao utakmicu „Bola, Kodro i prijatelji“.

BARBAREZ: Nisam èovjek koji voli prièati na takav naèin jer sam odgojen u drugaèijem vremenu, ali moram reæi: Bošnjaci se nisu usprotivili, baš suprotno, odmah su to podr¾ali. Vidjelo se da je sve ranije dogovoreno. Tamo, osim politike, prevladavaju i lièni interesi, sport nema ništa s tim.

GLOBAL: ®eljko Petroviæ, bivši trener PSV Eindhovena i Boaviste, tvrdio je da ste uoèi izbora za selektora jedini imali konkretan plan. Da li je to taèno?

BARBAREZ: Da, pitajte Muniba Ušanoviæa i Jasmina Bakoviæa.

GLOBAL: Zašto njih?

BARBAREZ: Oni su moj plan odnijeli na Izvršni odbor i prezentirali ga ostalim èlanovima. Prekršio sam sve svoje principe, ¾elio sam nešto napraviti, imao sam ogromnu ¾elju i motiv. Mislim da ništa slièno opet ne bih ponovio.

GLOBAL: Da li se sve to reflektiralo na odnos sa Safetom Sušiæem?

BARBAREZ: Ne, naravno. Sušiæa sam prvi put upoznao nedavno. Nije moje da ga sad nešto ja kritiziram ili hvalim. Èovjek je dobio posao i zbog reprezentacije koju svi volimo ¾elim mu svu sreæu svijeta kako bi BiH odveo na EP. Meni, lièno, nije interesantan.

Svaka promjena u onakav NS je dobrodošla

GLOBAL: Mislite li da bi povratak Jusufa Pušine mogao donijeti promjene u NSBiH, najomra¾eniju sportsku organizaciju u BiH?

BARBAREZ: U vrijeme dok sam igrao, Pušina je bio predsjednik. Sreli smo se nedavno u Sarajevu. Moja poruka je jasna i nedvosmislena, svaka promjena u onakav NS je dobrodošla.

GLOBAL: Ukoliko predsjednik Nogometnog saveza BiH Kantona Sarajevo nastavi putem kojim je krenuo i doprinese rašèišæavanju odnosa unutar NSBiH, mo¾e li raèunati na Vas?

BARBAREZ: Zbog navijaèa i duga prema njima nikad do kraja neæu zatvoriti vrata NSBiH. Nemam na to pravo. Ukoliko se ikada dese promjene, bit æu na raspolaganju.

(GLOBAL)