Kvalifikacioni meč Albanija – BiH samo putem teleteksta?

Cijena TV prava je i dalje ista – 150.000 eura, a BHT-1 je ponudila 15.000 eura, OBN 20.000 eura, TV1 25.000 eura

Image 

Kako trenutno stoje stvari, predstojeæi kvalifikacioni meè Albanija – BiH, koji je na programu u petak, ljubitelji fudbala u našoj domovini moæi æe pratiti samo putem teleteksta.

– Još nijedna radio i TV kuæa nije osigurala prijenos iz Tirane – ka¾e Slaviša Vukiæeviæ, predstavnik švajcarske marketinške kuæe „SGM“, koja je otkupila TV i marketinška prava od Fudbalskog saveza Albanije.

– Naprimjer, cijena minulih prava za radio prijenosa iz Albanije bila ja 3.000 eura, a sada je spuštena na 2.000 eura. Meðutim, još ni sa jednom radio stanicom nismo potpisali ugovor. Trenutno pregovaram sa radijem Stari Grad, ali…

S druge strane, cijena TV prava je i dalje ostala ista – 150.000 eura.

– BHT1 je ponudila 15.000 eura, OBN 20.000 eura, a TV1 25.000 eura. To sam prenio u našu centralu u Švicarsku, a njihov odgovor je bio kratak. Nema teorije. Kad bi neka naših TV kuæa ponudila neku „normalnu“ ponudu, vjerovatno bi i bila odobrena neka manja suma od 150.000 eura.

Takoðer, Vukiæeviæ dodaje da je problem i u tome što NSBiH nije prihvatio ponudu „SGM“, koji je za prijenos kvalifikacionog meèa BiH – Francuska 0:2 (sa marketinškim pravima) ponudio 3.600.000 eura.

– Kao što Fudbalski savez Francuske uèestvuje u osiguravanju TV prava utakmica njihovog nacionalnog tima, to bi trebao uèiniti i NSBiH – za kraj ka¾e Vukiæeviæ.

 

(Avaz Sport)