Pomozite oboljelom Srðanu da prikupi novac za operaciju

Srðan Had¾ijusufoviæ Cico, 30-godišnji Sarajlija, obolio je od tumora nadbubre¾nih ¾lijezda i hitno mu je potrebna operacija u klinici u Švedskoj, koja košta 60.000 KM. Dio novca njegova porodica je uspjela skupiti, ali za ostatak im je potrebna pomoæ dobrih ljudi.

ImageUdru¾enje navijaèa Fudbalskog kluba Sarajevo organizovat æe u subotu, 10. aprila, akciju prikupljanja pomoæi za oboljelog Cicu. Na Koševu æe prije utakmice sa Leotarom biti postavljeni stolovi za prikupljanje donacija. Iznos donacije nije odreðen, svako mo¾e dati koliko ¾eli ili mo¾e, a svi oni koji to uèine zamoljeni su da prilikom ostavljanja donacije napišu svoje ime i prezime i uzmu priznanicu.

Pozivajuæi sve koji su u prilici da se ukljuèe i pomognu Had¾ijusufoviæu, koji je dosad imao tri operacije, Udru¾enje je objavilo da se donacije mogu uplatiti na stadionu, ali i u prostorijama UNFKS i BP 1946 u ulici Alipašina 41 u toku radnog vremena.

Uplata se mo¾e izvršiti i na UNFKS raèun 1549212001029679 u Intesa SanPaolo banci sa svrhom doznake "Uplata za Humanitarnu akciju Srðan Had¾ijusufoviæ Cico".

Donacije æe se skupljati do 20.04.2010.

Za uplate iz inostranstva:

IBAN CODE: BA391549212001029679
SWIFT CODE: UPBKBA22
NAZIV BANKE: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina
ADRESA BANKE: Obala Kulina Bana 9a
SVRHA DOZNAKE: Humanitarna akcija Srðan Had¾ijusufoviæ – Cico

 

(Sarajevo-x.com)