NSBiH: Ludi, zbunjeni i nenormalni!

ImageNakon sastanka koji je u srijedu odr¾an izmeðu èelnika Nogometnog saveza BiH i predstavnika švicarske agencije "Kentaro", stalno se objelodanjuju novi detalji vezani za potpisivanje dva ugovora o prodaji TV prava.

Iz NSBiH uporno odbijaju validnost ugovora sa ovom agencijom, dok iz Švicarske poruèuju kako su oni, a ne njemaèka agencija "Sportfive", vlasnici TV prava utakmica reprezentacije BiH.

Zloupotreba potpisa

Kako "Dnevni avaz" saznaje, ugovor NSBiH i "Kentara" nikada nije verificiran i protokoliran u knjigama Saveza. Švicarci su potpisanu verziju ugovora poslali direktno tadašnjem predsjedniku NSBiH pokojnom Milanu Jeliæu, samo se ne zna da li u ured predsjednika Republike Srpske ili u Rafineriju ulja Modrièa.

Krajem marta 2006. godine Nogometni savez BiH je jednostrano raskinuo ugovor sa "Kentarom". Kao razlog je navedeno to što ugovor nikada nije došao u Nogometni savez BiH. Raskid su potpisali Milan Jeliæ i Iljo Dominkoviæ, a kao svjedoci su taj dokument parafirali Munib Ušanoviæ i Ahmed Pašaliæ. U NSBiH postoje verzije raskida na bosanskom i engleskom jeziku, te potvrda od DHL-a da je pošiljka primljena u "Kentaru".

Potom dolazi do prave zbrke koja je ravna najboljim ju¾noamerièkim sapunicama. Nekoliko dana pošto je primljeno pismo o raskidu ugovora, Jeliæ je samoinicijativno uputio pismo "Kentaru" u kojem navodi da je neko iz Saveza zloupotrijebio njegov potpis, memorandum i peèat NSBiH, te da pismo o raskidu ugovora nije autentièno.

Taj dopis na engleskom jeziku uz Jeliæa je potpisao i Dominkoviæ, kojem je, navodno, reèeno da se radi o obrazlo¾enju raskida ugovora (pošto ne zna engleski jezik, navodno nije ni znao šta potpisuje).

Nakon toga, izvršni direktor "Kentara" za nacionalne asocijacije Mark Rautenberg šalje novo pismo u NSBiH, u kojem izra¾ava zahvalnost Jeliæu i Dominkoviæu i navodi kako se æe se ugovor i dalje poštovati te èeka pismenu potvrdu o tome.

Epilog na sudu

Meðutim, nakon prestrojavanja u NSBiH,  poèetkom aprila Jeliæ i Dominkoviæ potpisuju novo pismo, u kojem sada potvrðuju raskid ugovora sa "Kentarom".

Ludi, zbunjeni i nenormalni! Kako drugaèije prokomentirati situaciju u kojoj se za nekoliko dana ugovori raskidaju i to jednostrano, pa ponovo proglašavaju va¾eæim, da bi se opet raskinuli.

Oèigledno je da æe se o ugovorima sa "Kentarom" i "Sportfiveom" na kraju morati oèitovati i sud, jer je dogovor gotovo nemoguæ.

Ugovor sa "Sportfiveom" najpovoljniji

Prema novom ugovoru sa agencijom "Sportfive", utakmica sa Francuskom od TV prava donijet æe Savezu 1.800.000 eura, što je više nego što je bila ukupna naknada za protekli ciklus.

Uz marketing i prihod od ulaznica, u Savezu oèekuju da æe od gostovanja Francuza zaraditi oko 5 miliona KM.

avaz.ba