Skandalozno: NS BiH se odrekao podr¹ke u Turskoj

ImageAltinavi: Nemamo karata, ne znamo kome da se obratimo!
Navijaèka skupina BH Fanatikosi koja je juèer krenula iz Sarajeva za Istanbul, na utakmicu izmeðu naše selekcije i Turske, kako saznajemo, ostavljena je ni na nebu ni na zemlji.

Naime, turski nogometni Savez, poslao je dopis u kojem stoji da navijaèima iz BiH, nije obezbijeðen ulaz na stadion. Taènije, ne mogu dobiti karte iako su se veæ danima najavljivali. Kako tvrdi Nizar Altinavi, predsjednik navijaèke skupine BH Fanatikosi za BiH, sve je ovo jedna velika bruka i sramota.
– Ljudi koji sjede u Savezu još jednom su pokazali svoje pravo lice. Turski Savez nas je obavijestio da ne mo¾emo uæi na stadion kao navijaèi BiH. Ni karte ne mo¾emo da dobijemo. U dopisu stoji da se Nogometni Savez BiH odrekao karata za svoje navijaèe. Ovo nema nigdje – razoèarano nam govori Altinavi, te nastavlja:
– Nemamo gdje. Ni sami ne znamo šta æemo. Idemo da bodrimo naše momke, a oni nam okreæu leða. Ne idemo da unosimo baklje, da pravimo prekide. Idemo da gledamo našu reprezentaciju, to nam niko ne mo¾e zabraniti. Iznajmili smo kombi, sredili vize, sve sami, a onda nam se ovako vraæa. Sve što imamo je smještaj, sad hoæemo li moæi uæi na stadion, to ne znam ni sam.
Prema njegovim rijeèima, obraæali su se svima, pogotovo našim sportskim radnicima koji ¾ive i rade u Turskoj.
– Sve smo zvali. Naše bivše reprezentativce, no, rekli su da æe nam pomoæi. Meðutim, èisto sumnajmo da ima išta od toga. Tra¾ili smo i broj Safeta Sušiæa, da nam pomogne. No, nismo ga dobili. Sad, šta æe se desiti vidjet æemo. Elvir Boliæ nam je obeæao nekoliko karata, no, to nije dovoljno. Rekao nam je da æe javiti ako bude mogao naæi više. ®ao mi je samo ovih momaka. Zar je teško naæi 25 karata – kazao je Altinavi.

San