Čolaković i dalje rade ono što najbolje zna – ništa ne radi!

ImageDo¾ivotna suspenzija Nove Paniæa, koju je našem sucu izrekla Disciplinska komisija UEFA, u Evropi postaje omiljena poštapalica Mišela Platinija i njemu sliènih likova u UEFA-i, kada treba skupljati poene o tobo¾e radikalnom obraèunu s kriminalom u nogometu, vezanom za namještanje utakmice.

– Vjerujem kako je do¾ivotna zabrana suðenja za bh. sudiju Novu Paniæa dokaz kako æe se UEFA izboriti sa korupcijom u svojim redovima – likuje ovih dana Platini.

Svi ti vjerujemo, moj dobri Mišele!

Nemamo namjeru da branimo Paniæa, iz prostog razloga što niko u BiH, pa ni mi, nismo vidjeli nijedan dokaz da to Paniæ nije uradio (uzeo 50.000 eura da bi namjestio utakmicu)…

Baš kao što nismo vidjeli nijedan dokaz da je to Paniæ uradio! Baš kao što ga nije vidio ni Sulejman Èolakoviæ, predsjednik Nogometnog saveza BiH! Jer, valjda da je nešto vidio, saopštio bi to javnosti, što mu je i du¾nost, i naravno, otjerao Paniæa i iz bh. nogometa! Ili bi do sada javno rekao da ništa nije vidio!

Meðutim, ništa novo! Od Sulje smo navikli da radi ono što najbolje zna, a to je – da ništa ne radi!

I dok Suljo u¾iva pod stare dane na funkciji koju bi u normalnoj dr¾avi i Savezu mogao samo na tv-u gledati, i tra¾i podršku da doèeka duboku starost sjedeæi u NS BiH (uz kvalitetnu novèanu naknadu), za to vrijeme "ulizica" Platini, kako ga javno zove veliki Diego Maradona, i likovi iz UEFA prièaju o spasu nogometa nakon "uspješne" egzekucije Nove Paniæa! Po onoj starojnarodnoj, k…. se na sirotinji oštri! A, i mediji u BiH svojski razvaljuju nesretnog Paniæa!

A, zašto? Pa, baš kao što ni za Paniæa niko nije vidio èvrst i jasan dokaz da je kriv ili da nije kriv, niko nije vidio ni èvrst dokaz da švedski sudac Martin Hansson nije uzeo milion eura da "povali" Arsenala neku veèer u Portugalu… Isto kao što niko sa sigurnošæu još nije vidio dokaze da Tom Henning Ovrebo nije uzeo milion eura da na Alianz Areni u Minhenu meè Bayerna i Fiorentine završi "iz keca u kec"!

I to tako bezobrazno i ofirno kakav Paniæ sigurno nije bio u spornom meèu mladih reprezentacija Švicarske i Gruzije. Nigdje nismo vidjeli ni èuli da je Platini ijednom rijeèju spomenuo da Hanssona i Ovreba treba podhitno, ako ništa suspendovati zbog nenamjernih, ali oèitih grešaka, a kamo li da je najavio istragu da se provjeri da sluèajno pomenuta dva nesposobnjakoviæa, povratnika u kriminalno suðenje (Hansson je lièno izbacio Irce sa Mundijala, a Ovrebo Chelsea prošle sezone iz Lige prvaka), nisu uzeli pare da za ono što su uradili.

I na kraju, onako reda radi, ima li iko valjan i opipljiv dokaz da Mišel Planiti kao prvi èovjek UEFA ne vodio borbu protiv vaninstitucionalne kladionièeraske mafije, kako bi jednog dana samo "oni" iz UEFA, s njim ili bez njega na èelu, imali ekskluzivno pravo štimanja rezultata utakmica, zajedno sa vlasnicima kladionica, uz obostrano zadovoljstvo! Sigurni smo, Suljo sve i da zna, ne bi javno o tome.

Èeko: Èekamo papir

– Još uvijek u Savez nije stigao nikakav konkretan dokument na kojem stoje detalji o ka¾njavanju Nove Paniæa od strane UEFA-e. Ja sam u ruci samo dr¾ao papir na kojem su bile tri reèenice o tome da je Paniæ ka¾njen. To je više bila kao neka potvrda Disciplinske komisije UEFA-e o donešenoj odluci. Mi još uvijek oèekujemo da u NS BiH stigne detaljnija dokumentacija o ovom sluèaju – kazao nam je èlan troèlanog Predsjedništva NS BiH, Bogdan Èeko, koji se za razliku od predsjednika NS BiH javio na svoj mobilni telefon i dao jasan odogovor, a da on ne glasi; "Ne, ne, niiiiste u pravu", nakon èega obièno uslijedi samo spuštanje slušalice, bez ijednog valjanog argumenta.

san.ba