Savez falsificirao pozivnice

Image Da, nije to nikakva šala, na¾alost je uistinu bilo tako. Krovna kuæa bh. nogometa falsificirala je press pozivnice za utakmicu izmeðu Bosne i Hercegovine i Turske.

Press ulaz za novinare iz BiH bio je predviðen na dijelu izmeðu ju¾ne i zapadne tribine Bilinog Polja.

Na ulazu smo se zatekli u društvu kolega iz Dnevnog i Tuzlanskog lista, nakon èega nam je reèeno da saèekamo gospodina iz saveza koji æe nam reæi mo¾emo li uæi ili ne na stadion.

Zbog velikog broja akreditovanih novinara, nogometni Savez nije svima uspio podijeliti akreditacije pa su pojedini novinari dobili press pozivnice.

Nakon što je gospodin iz saveza pregledao pomenute pozivnice rekao je kolegama iz redakcija dvaju dnevnih novina da ne mogu uæi na stadion jer su njihove pozivnice vjerovali ili ne falsifikat i da na sebi imaju neki ¾ig koji se po pravilu ne treba tu nalaziti. Kakve je to savez otisnuo ¾igove na pozivnice, još uvijek nam nije jasno…

Nesretne kolege su se nakon toga uputili na ulaz za navijaèe gdje su bez problema pušteni na stadion, a na sreæu uspjeli su doæi i do rezervisanog press mjesta.

Slièna situacija dogodila i nakon utakmice kada su novinari sa zapadne tribine gdje su i bila press mjesta pokušali preæi na istoènu kako bi došli na press konferenciju. Na ulazu u teren oko stotinjak novinara zastavili su radnici osiguranja koji su protekle veèeri obavljali svoj posao na Bilinom Polju.

Na zaprepaštenje prisutnih novinara, meðu kojima su bili pojedini novinari iz Turske, Engleske, Njemaèke, Japana, Hrvatske, Srbije… radnici osiguranja Alarm West rekli su nam kako jednostavno ne mo¾emo proæi na press konferenciju. Bila je to situacija zbog koje smo se posramili pred stranim gostima.

Problem je ponovo ispao oko pomenutih pozivnica koje su brojni novinari dobili od portparola nogometnog saveza. Nakon desetominutne rasprave, ipak su nam otvorene kapije i sretno i spretno smo uspjeli doæi na press konferenciju.

Na¾alost to je još jedan pokazatelj kako se radi u našem nogometnom savezu. Ipak, ono što je najva¾nije je to da naša reprezentacija pru¾a dobre igre na terenu i da je na dobrom putu da se plasira u Ju¾nu Afriku naredne godine.

sportin.ba