Bh. ko¹arka¹i u treæem ¹e¹iru

Image

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine bit æe utreæem šeširu, zajedno sa selekcijama Makedonije, Ukrajine i Bugarske, prilikom ¾rijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo,koje æe se 2009. godine odr¾ati u Poljskoj. ®rijeb æe biti odr¾an 16. Februara u Veneciji (Italija). Za nosioce grupa odredjeni su Francuska, Italija, Izrael i Portugal. Jedini kriterij u odredjivanju jakosnih grupa bio je nastup na prošlogodišnjem EP, na koje se, kao  što je poznato, naš tim nije uspio kvalifikovati. Ekipe æe biti podijeljene u èetiri grupe, od kojih æe jedna imati pet uèesnika (ostale po èetiri). Na EP æe se direktno kvalifikovati pobjednici grupa i tri najbolje drugoplasirane ekipe. Za još jedno mjesto za EP u bara¾u æe se boriti preostali drugoplasirani tim, najbolji èetvrtoplasirani te ekipe koje zauzmu treæa mjesta u grupama. Oni æe biti podijeljeni u dvije grupe, èiji je pobjednici razigravati za plasman u Poljsku. Èetiri najslabija tima iz prve faze æe razigravati za opstanak u A-diviziji.

 
Sastavi jakosnih grupa:

PRVA GRUPA: Francuska, Italija, Izrael, Portugal.
DRUGA GRUPA: Srbija, Turska, Latvija, Èeška.
TREÆA GRUPA: BiH, Makedonija, Ukrajina, Bugarska.
ÈETVRTA GRUPA: Estonija, Belgija, Ma|arska, Finska.
PETA GRUPA: Velika Britanija.

 

avaz