BHF Prièe: BHF Tour – Gora¾de

Image„Preliminarno“ skupljanje BHFa pred muzejom u Sarajevu pokazuje da bi se cifra od 200 ljudi, o kojoj se prièalo danima, mogla i ispostaviti tacnom. Tokom  ulaska u RS obavješteni smo kako æemo kroz odredjeni dio puta imati policijsku pratnju. Upitnik velièine prosjeènog ananasa pojavio se iznag glava svih nas, obzirom da nismo shvatili èemu sve to.

Saznajte više