Jebo moral, daj pare….

ImageKada su iz ustanove koja sebe naziva Fudbalski savez Bosne i Hercegovine nedavno objavili cijene karata za utakmicu protiv Turske u Zenici neki su ostali zateèeni njihovom visinom.

One koji prate rad Saveza ta informacija uopšte nije iznenadila. Seronje iz Saveza su nanjušile priliku za punjenje kase koju su sami opustošili svojim neradom i javašlukom. Uz njih je odmah stalo mali milion sitnih jalijaša i preprodavaèa bez morala i obraza koji bi i guzice dali za brzu zaradu na napaèenim i neinformisanim narodnim masama. A narodne mase su ¾eljne gledanja svoje reprezentacije i najnovijih egzibicija cirkusanta Miroslava Blazeviæa.

Najnovije informacije nam govore da je npr. u Centrotransu "zafalilo" 9.000 karata koje su trebale biti distribuisane po njihovim poslovnicama po cijeloj BiH. Nestale su tako da im ni sam direktor Centrotransa ne mo¾e ili ne ¾eli uæi u trag.
Lokalni preprodavaèi su u mnogim gradovima preko svojih poznanstava uzimali cijele kontigente karata. Tako je samo npr. u Visokom nestalo 600 karata koje su se navodno trebale prodavati uz liènu kartu i ne više od dvije karte po osobi. Savezu i Centrotransu na obraz.

Mnogi æe reæi: ništa èudno za zemlju kao sto je Bosna i Hercegovina.

Isti ti bi se trebali zapitati da li smo mi ovakvi uopšte zaslu¾ili da idemo na neko veliko takmièenje?

Isti ti bi se trebali zapitati šta bi se desilo sa parama koje bi dobili da se uspijemo kvalifikovati na Svjetsko prvenstvo, a rijeè je o deset miliona novèanica, a ne o deset miliona kutija šibica?

Isti ti bi se trebali zapitati na koji naèin æe nas rukovodstvo Saveza prodati još prije bara¾a, akamoli ako se uspijemo kvalifikovati da u bara¾u uopšte igramo?

Isti bi se trebali zapitati da li ove seronje iz Saveza sa svojim zahrðalim mozgovima uopšte mogu da uèestvuju u velikoj igri koja se zove fudbal na svjetskom nivou? Pogotovo kada vidimo da im je previsok i ovaj lokalni nivo.

U igri miliona se ne priznaju nesposobnjakoviæi i lelemudani koji jedva govore svoj jezik. Bosna i Hercegovina nije neka afrièka banana dr¾ava. Naši konkurenti su u Evropi i vrijeme je da se poènemo odgovornije i moralnije ponašati prema grbu svoje domovine.

Vrijeme je odavno došlo da se zapitamo mnoge stvari. Mi se pitamo ovo veæ deset godina. I sve se više bojimo da æemo još jednom biti prodani.

NAŠA GUZICA JE ÈIŠÆA OD VAŠEG OBRAZA.
BHF – SEMPER FIDELIS!!!