Iznenaðenje se zove Mirko Hrgović

Image

Selektor nogometne reprezentacije BiH, Miroslav Bla¾eviæ, objavio je danas spisak igraèa za kvalifikacijske utakmice s Armenijom i Turskom

Iako je najavio da æe na spisku biti iznenaðenja, Æiro je, ipak, pozvao uglavnom igraèe za koje se i oèekivalo da æe dobiti poziv. Kao jedino iznenaðenje mo¾emo oznaèiti poziv upuæen Mirku Hrgoviæu, jer Bla¾eviæ ovoga igraèa nije zvao u ovom kvalifikacijskom ciklusu.

Na Æirinom spisku su se našli sljedeæi igraèi:

Golmani: Nemanja Supiæ, Kenan Hasagiæ, Asmir Begoviæ;

Obrana: Emir Spahiæ, Adnan Mravac, Sanel Jahiæ, Damir Mirviæ, Boris Pand¾a, Safet Nadareviæ, Elvir Rahimiæ, Mirko Hrgoviæ;

Vezni red: Dario Damjanoviæ, Samir Muratoviæ, Semir Štiliæ, Sejad Salihoviæ, Miralem Pjaniæ, Zvjezdan Misimoviæ, Zlatan Bajramoviæ, Senijad Ibrièiæ;

Napad: Edin D¾eko, Admir Vladaviæ, Vedad Ibiševiæ, Zlatan Muslimoviæ.

Naša reprezentacija 5.9. gostuje kod Armenije, a èetiri dana kasnije nam dolazi Turska.

sportin.ba