Jo¹ malo o selektoru….

ImageDa bi postao izbornik nogometne reprezentacije BiH Lothar Matthaus tra¾i plaæu u iznosu od 40.000 KM. Nijemac bi pristao na plaæu od 10.000 KM, ali samo do 1. lipnja do kada je ugovorom vezan za austrijski Red Bull. Dakle do 1. lipnja on bi u NS BiH bio evidentiran kao "struèni sportski savjetnik", a pored plaæe od 10.000 KM htio bi i 50 posto od svih sponzora koje osigura bh. Savezu, pišu Nezavisne novine.

U istom "nemoguæem scenariju po isteku ugovora sa Salzburgom potpisao bi novi ugovor sa NS BiH, ali onaj "stvarni" za funkciju izbornika "A" reprezentacije. Naplatio bi tako sav novac od Salzburga, kluba iz kojeg je otjeran. Nijemac ne ¾eli ranije raskinuti "vjernost" sa Austrijancima, jer u tom sluèaju ne bi dobio sav novac koja ga sljeduje prema parafiranom sporazumu sa Salzburgom.

Novonastala situacija proslavljenog njemaèkog nogometaša udaljila od izbornièke fotelje, a kao glavnog favorita za preuzimanje "vruæeg krompira" na klupi BiH lansirala Mehu Kodru, koji je izjavio da mu novac nije problem i da bi u reprezentaciji radio prema uvjetima ugovora koje su imali bivši izbornici (mjeseèna plata 10.000 KM plus nagrada, u sluèaju plasmana na Mundijal 2010). Kodro ima veæinsku podršku èlanova nogometne vlade BiH, najboljih reprezentativaca, što je veoma va¾no jer je cilj Predsjedništva NS BiH da se "štrajkaèi" vrate.

Pregovore sa Kodrom èelnici Saveza odr¾at æe do 4. sijeènja, kada æe iskristalizirati sve detalje oko potpisivanja moguæeg ugovora, što bi Izvršni odbor trebalo da verificirati petog dana 2008. godine.

Da je Kodro favorit govori i podatak da treæi kandidat za izbornika Zlatko Kranjèar nema podršku ni svih, od èetiri hrvatska èlana IO, zbog èega su se u petak otvoreno sukobili na posljednjoj sjednici Iljo Dominkoviæ, predsjednik NS BiH, i Zlatan Mijo Jeliæ, èlan IO. Kranjèar je u aplikaciji za izbornika pristao na mjeseènu plaæu od 10.000 maraka, a obeæao je da æe Savezu osigurati sponzore iz Hrvatske (INA, "Agrokor", O¾ujsko…). Od merketinške zarade, èiji bi on bio realizator, Kranjèar tra¾i pola novca sebi, a pola bi išlo u kasu NS BiH.

Odgovor na pitanje tko je novi izbornik, nogometna jasnost u BiH trebala bi dobiti 5. sijeènja.

Na iduæoj sjednici Izvršnog odbora 5. sijeènja u Sarajevu bit æe rijeèi i o novom direktoru (sportskom menad¾eru nacionalnih timova), kao i o izbornicima mlade, juniorske i reprezentacije malog nogometa.

Prema neslu¾benim saznanjima, predstavnici FS RS u NS BiH, kao i bošnjaèki èlanovi IO, uz dva glasa Hrvata, trebali bi biti uz Kodru u izboru izbornika "A" reprezentacije, a mjesto dosadašnjeg direktora pripalo bi Hrvatima. Srbin bi trebao biti izbornik mlade reprezentacije. Kao kandidate za izbornika "U-21" selekcije iz FS RS istièu Borèeta Sredojeviæa i Branimira Tuliæa.

Iako su svi u NS BiH tvrdili da neæe ponovo biti nacionalnog kljuèa u sistematizaciji struke u i oko reprezentacija, oèito da još u bh nogometu ne mogu pobjeæi od toga…

bljesak.info