Totalni krah, prekinuta sjednica IO!

 

ImageSjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH u Širokom Brijegu prekinuta je nakon što je Samir Æemaloviæ napustio sastanak, te su tako ostali bez kvoruma za odluèivanje.

„Ne ¾elim biti dio spletki oko uslova za raspisivanje konkursa za generalnog sekretara. Neæu i zato sam napustio sjednicu, a sada neka prièaju kako blokiram rad Saveza“, istakao je kratko Æemaloviæ na izlasku iz sale hotela „Park“ u kojem se odr¾avala sjednica „iza zatvrenih vrata“.

Æiro molio Æemaloviæa da se vrati na sastanak

Miroslav Æiro Bla¾eviæ, selektor fudbalske A reprezentacije BiH koji je prisustvovao sjednici molio je u holu hotela Æemaloviæa da se, ipak, vrati na sastanak što je èlan IO iz Hercegovaèko-neretvanskog kantona odbio.
„Poštujem Vas kao liènost i trenera, ali ne ¾elim se vratiti i to je to…“, rekao je Æemaloviæ selektoru Bla¾eviæu odlazeæi sa sjednice.

Jedanest ih glasalo za Ušanoviæa

Èlanovi IO NS/FS BiH tako su i danas do¾ivjeli debakl, to jeste, nisu donijeli niti jednu od va¾nih odluka. Najveæi „kuršlus“ nastao je oko uslova za raspisivanje konkursa za izbor generalnog sekretara NS/FS BiH. Kako saznaje SportSport.ba ostalih 11 èlanova glasalo je da se aktuelni v.d. Munib Ušanoviæ mo¾e kandidovati, što se nije svidjelo Æemaloviæu, pa je napustio sastanak. Dakle, htjeli su definitivno „poništiti“ prijedlog Komisije za propise odbijen veæ na prošloj sjednici u Sarajevu, a u kojem je jedan od uslova bio da se osoba protiv koje se vodi krivièni postupak pred Sudom BiH, što je sluèaj sa Ušanoviæem, ne mo¾e se kandidovati na konkursu.
 
Iduæa sjednica naredne srijede u Sarajevu

Èlanovi IO „zbog raspada“ sistema tako danas nisu donijeli odluke ni o spornom ugovoru o TV pravima utakmica fudbalske A reprezentacije BiH, nisu usvojili bud¾et Saveza za 2009. godinu, nisu izvršili pripreme za meèeve našeg nacionalnog tima pred utakmice kvalifikacija za SP, kao ni za odr¾avanje Skupštine, predviðene za sredinu aprila ove godine. Zbog prekinute sjednice nisu ni izabrali revizorsku kuæu koja treba izvršiti detaljnu analizu poslovanja NS/FS BiH u prošloj godini.

Jedino oko èega su se slo¾ili je da æe iduæa sjednica Izvršnog odbora, na kojoj æe se opet raspravaljati o danas neobavljenom poslu, odr¾ati naredne srijedu u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.

sportsport.ba