How yes no

ImagePredao diplomu da zna engleski

 Iako su èelnici FIFA-e i UEFA -e poslali nove uslove u NS BiH i dalje je dvojba da li æe Munib Ušanoviæ ostati generalni sekretar ili ne. Naime, èelnici FIFA-e su jasno rekli uslove po kojima generalni sekretar mora poznavati engleski jezik, imati tri godine iskustva u radu na tim poslovima i ne mo¾e biti podignuta optu¾nica protiv njega.

– Ovog vikenda bi se na IO trebale znati neke stvari. Problem æe biti što se Ušanoviæ poziva na rupe u zakonu i to æe biti jedan od osnovnih problema. Ušanoviæ se poziva na Statut NS BiH u kojem nigdje ne stoji da neko ne mo¾e biti generalni, ako je protiv njega podignuta krivièna prijava. Meðutim, i Zakon o pravilu o radu je na Muniboj strani – veli naš izvor.

S obzirom da je Ušanoviæ veæ predao diplomu kako zna engleski ostalo je nerazjašnjeno zašto je Savez svih ovih godina potrošio stotine hiljada maraka na prevodioce.

– Ma kakva je to diploma to je pitanje. Nije ni to više upitno, sada ostaje samo pitanje kako æe se dalje stvari dešavati, jer po našem zakonu svi se mogu prijaviti za generalnog, ili bilo koju drugu funkciju u NS BiH. U Statutu NS BiH nigdje ne piše da neko ne smije imati i kriminalni dosije. Valjda je ljudima koji su tada uèestvovali u pravljenju Statuta odgovarale rupe i na tome je i danas ostalo – ka¾e izvor blizak Savezu.

AS