Stigla odbijenica FIFA-e

ImageFudbalska reprezentacija Republike Srpske ipak neæe igrati meðunarodne utakmice?!

Nakon što je Fudbalski savez RS (FS RS) dobio odbijenicu FIFA-e na zahtjev za odigravanje prijateljskih utakmica fudbalske reprezentacije Republike Srpske, diglo se dosta prašine. Ovih dana u nekim medijima se pojavila informacija da je FIFA promijenila mišljenje, ipak, èini se da još uvijek nije.

Prema rijeèima Rodoljuba Petkoviæa, generalnog sekretara FS RS, nikome nije jasno zbog èega reprezentacija RS ne mo¾e igrati meèeve.

"U cijelom sluèaju najviše nas boli to što u odbijenici nismo dobili validno objašnjenje. Ustvari, samo su rekli da ne mo¾emo igrati utakmice, jer nismo èlanovi FIFA-e. Ali, mi sve što radimo u FS RS, radimo preko Fudbalskog saveza BiH. Drugo, ako mogu pokrajine poput Katalonije ili Baskija iz Španije igrati prijateljske utakmice, zašto ne mo¾e i Republika Srpska. To je apsurd i zbog svega æemo tra¾iti objašnjenje iz FIFA-e", ka¾e Petkoviæ i nastavlja:

"Prema mojim informacijama, o našem sluèaju èelnici FIFA-e bi se trebali oglasiti na jednoj od sjednica koja bi se trebala odr¾ati krajem januara".

Upitali smo Petkoviæa kako gleda na dešavanja u N/FS BiH.

"Nije tajna da je veæ du¾e vremena kriza u N/FS BiH, ali i uopšte u bh. fudbalu. Meðutim, smatram da je sada najgora situacija, a sve to zbog izbora generalnog sekretara N/FS BiH, finansijske krize, TV-prava, te pojedinaca koji ¾ele zlo bh. fudbalu. Moram reæi da sam razoèaran mnogim ljudima u N/FS BiH, jer svojim neiskrenim odnosima vode naš fudbal u propast", kazao je Petkoviæ za list "San". Petkoviæ je kazao kako je rješenje veoma jednostavno, i da se samo treba ponašati prema pravilima koja FIFA odreðuje.

"Ne znam kako se ljudi u N/FS BiH mogu praviti da su pametniji od FIFA-e. Ljudi nam doðu na noge, predoèe plan i program da izaðemo iz finansijske krize, te nas još upute kako bi trebali vršiti izbor sekretara, a oni to sve glatko ignorišu".

Petkoviæ se osvrnuo i na komunikaciju FS RS sa Fudbalskim savezom FBiH.

"Moram reæi da je saradnja loša ili bolje reæi nikakva, a to sve negativno utièe na bh. fudbal. Na¾alost, pojedinci, kako iz FS FBiH, tako i iz NS BiH koji su za vrijeme "sluèaja Kodro" bili linèovani od strane medija, imali su našu podršku i zaštitu. A, šta je sada dobio FS RS? Da nam okrenu leða i to u trenutku kada se borimo za neke svoje interese. Ipak, nadam se da æe se neke loše stvari konaèno prevaziæi i da æe sve krenuti nabolje u bh. fudbalu", zakljuèio je Petkoviæ.

24sata info