Uvjeti konkursa bit će utvrðeni u subotu

ImageKomisija za izbor generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH æe se sastati u subotu u 11 sati. Predsjednik Zdenko Vidoviæ rekao nam je kako još nije dobio kriterije koje je poslala predstavnica FIFA-e Eva Paskije (Eva Paquier), te da oèekuje kako æe èlanovima Komisije oni biti predoèeni tek u subotu.

– Ništa još nismo dobili, tako da ne znam ni šta se tra¾i od nas. Na sjednici æemo utvrditi metodologiju na koji æe naèin biti utvrðeni uslovi konkursa i kako æe se provjeravati da li ih kandidati ispunjavaju i to æemo onda predoèiti Izvršnom odboru – rekao je Vidoviæ.

Eventualni dodatni kriteriji iz UEFA-e, koje bi trebao poslati Grk Teodor Teodoris (Theodore Theodoridis), još nisu stigli u kancelariju Nogometnog saveza BiH. Vidoviæ ka¾e da æe kriteriji koje je propisala FIFA biti obavezujuæi.

– Što se mene tièe, insistirat æu da ti uslovi budu obavezujuæi, osim ako ne budu u suprotnostima s našim zakonskim aktima – ka¾e Vidoviæ.

Podsjetimo, FIFA je propisala da kandidati koji se ¾ele prijaviti na konkurs za mjesto generalnog sekretara NSBiH moraju imati višu struènu spremu, dvije godine radnog iskustva u sportskoj organizaciji, poznavati strani jezik i biti dr¾avljanin BiH, a kao poseban uvjet navedeno je da ne smiju imati kriminalni dosje, odnosno da se protiv njih ne vodi sudski postupak.

Ovaj posljednji kriterij, ukoliko bude uvršten u uvjete konkursa, znaèit æe da aktuelni generalni sekretar Munib Ušanoviæ neæe imati moguænost prijave, buduæi da mu se na Sudu BiH sudi zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja.

avaz.ba