Moja je najveća želja da sa bh. reprezentacijom igram na svjetskom prvenstvu

Image

Marko Topiæ je danas najveæa zvijezda ruskog provligaša Saturna. U 31 godini jedan je od najtra¾enijih napadaèa u ruskoj ligi. Saturn mu nudi novi ugovor, premda robusni golgeter ima ponude i drugih. Iako je bio stanovnik Beèa, imao ugovor sa slavnim Milanom, igrao u Bundesligi, njegov je put do trona bio trnovit. Rat, izbjeglištvo, borba za egzistenciju, za ¾ivot roditelja, pratilo je Marka kroz karijeru i spomenute stanice. Marko je juèer na kratko svratio do prijatelja Nermina Èengiæa, sa kojim je u kafajni hotela «Evropa» evocirao uspomene.

Ja sam sretao mnoge menad¾ere, neki su pratili moju karijeru, ali sam sa Èengiæem, koji takoðer zaslu¾an za moj uspjeh, ostao prijatelj. I to prijateljstvo traje desetak godina – prièa Marko.

 

Slavi sa Bracom i Joldiæem

Prièao je o ruskom nogometu, ambicijama, planovima…

Obišao sam svoje u Orašju, a za Bo¾iæ i Novu godinu se svi okupimo u Baselu, gdje mi je kuæa. Ja sam jedan od rijetkih koji slavi Novu godinu i roðendan isti dan. Koliko znam iste «muke» imaju Hasa Salihamid¾iæ, Alen Avdiæ i Omer Joldiæ.

 

Ostajete u Rusiji?

Našao sam se u ruskom nogometu. Imam va¾eæi ugovor, ali i ponudu da ga produ¾im. U najboljim sam godinama. Ovdje æu završiti karijeru, iako to neæe biti tako brzo.

 

Razmišljate li o reprezentaciji? Neke se igraèe moli godinama, a Vi, kao da pri¾eljkujete poziv?

Znam da nacija ¾eli povratak Hasana Salihamid¾iæa, ali je on tako odluèio. Uvjek je bio «poseban». Kada je Saša Papac u pitanju, ja ga apsolutno podr¾avam. Saša je jak karakter, sjajan momak i odlièan igraè. Dr¾i do svoje rijeèi i ja to poštujem. Ne bih odbio poziv Miroslava Bla¾eviæa!

 

Prvo katolik, pa bosanski Hrvat

Moguæe da ste mu se «izgubili» iz vida?

Èuo sam da me selektoru predlagao Šener Bajramoviæ i govorio kako mogu pomoæi i kao stoper. Hvala Bajramoviæu, ali ja bih Bla¾eviæu i reprezentaciji pomogao kao napadaè. Cjenim i radujem se formi D¾eke i Ibiševiæa, ali vjerujem u sebe, jer malo ko od aktulenih bh. igraèa iza sebe ima iskustvo kao ja.

 

Da li ste za¾alili što ste zaigrali za BiH, iako su Vas Srebriæ i društvo z HNS -a nagovarali da obuèete kockasti dres?

Nikad nisam za¾alio. Naprotiv, ponosan sam što sam prihvatio poziv i igrao za BiH, najprije na mediteranskim igrama u Bariju, potom za A reprezentaciju. Debitirao sam kod Fuada Muzuroviæa protiv Tunisa. Znam da je bilo i nekih ru¾nih natpisa, što sam kao Hrvat obukao dres BiH. Ja sam na to ponosan i ja sam prvo katolik, pa tek onda ostalo. Znaèi, katolik, pa bosanski Hrvat. Ostvario sam mnoge ¾elje, a jedina neostvarena je da sa bh. reprezentacijom igra na svjetskom prvenstvu – izjavio je za «San» Marko Topiæ.


Ljubimac navijaèa

Za èim najviše ¾alite?

Što nisam više igrao za reprezentaciju, a zato nisam krivac ja, veæ oni koji su vodili tim. ®alim što se nisam odu¾io navijaèima, koji su me bodrili, podr¾avali. Bio sam njihov ljubimac, pored jednog Kodre, Boliæa, Baljiæa, Barbareza, Salihamid¾iæa. I zbog njih mi je jako stalo da ponovo zaigram za reprezentaciju – pri¾eljkuje Marko.

 

Muzuroviæ, Had¾ibegiæ, Sliškoviæ…

Mušoviæ?

Najveæi gospodin!

 

Muzuroviæ?

Korektan. Poštujem ga.

 

Had¾ibegiæ?

Puno je htio, ali je zaustavljen.

 

Smajloviæ?

D¾entlmen koji se nije snašao. Na¾alost, ispunjavao je Pašaliæeve ¾elje.

 

Sliškoviæ?

Vrlo nekorektan prema meni. Nemam o njemu nikakvo mišljenje.

 

Kodro?

Gospodski se ponio veæ u prvom razgovoru sa mnom. ®ao mi je što je otišao – ka¾e Marko.

 

O èelnicima NSBiH

O Pušini?Zahvalan sam mu na korektnom odnosu od prvog mog dana u reprezentaciji.

Dominkoviæ?– Ne mislim ništa o njemu. Ustvari, on jedno prièa, drugo radi, treæe misli. Nije to osobina mojih Posavaca.

Ušanoviæ– Ma, šta ti i neki drugi o njemu mislili, ja o Ušanoviæu kao èovjeku imam vrlo pozitivno mišljenje. Mislim da je i kao sekretar sposoban, ali se on zbog nekih ljudi doveo u poziciju u kojoj je.

Pašaliæ?– Zbog njega sam izgubio dragocjenih šest godina. Vrlo nekorektan. Trošio selektore, velika imena. Zbog politike koju je vodio, danas u Savezu nema mjesta za istinske velièine, kakvi su; Had¾ibegiæ, Kodro, Konjiæ, Hibiæ, Boliæ, Barbarez, Ba¾dareviæ..

san.ba