Jahić: Čolaković i Dominković znaju zašto je gradnja prebačena u Zenicu -najzagaðeniji grad u državi

Image Prije godinu trebala je poèeti, a do danas se i završiti izgradnja trening-kampa Nogometnog saveza (NS) BiH u Zenici, u okviru projekta koji finansiraju nogometne federacija svijeta i Evrope (FIFA i UEFA). Do sada, meðutim, nije uraðeno ništa, i to bez argumentiranog objašnjenja.

– Lièno nemam ništa protiv Zenice, ali gradnja fudbalskog centra nije ni trebala biti premještena u ovaj grad. Prije èetiri godine stvoreni su svi preduslovi za izgradnju na vijekovima poznatoj banjsko- turistièkoj lokaciji na Ilid¾i kod Sarajeva,koja se, uz sve to, nalazi i u samoj blizini meðunarodnog aerodroma.

Kako je došlo do promjene lokacije i prebacivanja projekta u metaluršku Zenicu, koja je najzagaðeniji grad u BiH, to znaju Iljo Dominkoviæ (predsjednik NSBiH,op. a.), Sulejman Èolakoviæ (potpredsjdnik) i njima slièni iz NSBiH.

Prema ustaljenom obièaju, vjerovatno je neko drugi kriv za to, Opæina Ilid¾a, gdje navodno nisu naišli na razumijevanje ili slièno… – ka¾e Fadil Jahiæ, bivšI èlan Predsjedništva NSBiH.

 

Rast troškova

On je u to vrijeme bio jedan od najveæih zagovaraèa da centar bude izgraðen na atraktivnoj lokaciji na Ilid¾i.

– U meðuvremenu sam otišao iz NSBiH i ne znam kako je sve palo u vodu, ali znam da nije regularno propao project na Ilid¾i. Zakon vrijedi isto i u Zenici i na Ilid¾i. Ako Ilid¾a nije mogla pokloniti zemljište po zakonu, onda to isto ne mo¾e ni Zenica – dodaje Jahiæ.

Naš sagovornik postavlja pitanje kako je za èetiri godine (koliko traju pripremni radovi!?) vrijednost projekta s poèetnih nešto više od tri miliona narasla na ogromnih 18 miliona maraka.

– Za prvu fazu koja je ukljuèivala izgradnju tri nogometna terena – jedan s vještaèkom i dva s prirodnom travom – te dva trena¾na poligona, zatim tribinu s podtribinskim prostorom površine 1.000 metara kvadratnih, napravljen je predraèun na 3.147.340 KM.

Od toga je, kao naknada za zemljište, planirano 1.617.340 KM, a za troškove izgradnje terena i tribina 1.530.000 KM i to je realno. Na koji naèin se sada došlo do cifre od 18 miliona, to samo znaju gospoda iz NSBiH – govori Jahiæ.

 

Na pitanje da li je Ilid¾a zadovoljavala sve predviðene uvjete za izgradnju centra, Jahiæ je kategorièan.

– Sto posto. Da se tada prišlo realizaciji projekta, danas bismo, garantiram, imali završen veleljepni objekt. Zašto NSBiH nema centar, treba odgovarati gospoda koja je bila zadu¾ena za to. Vratit æu se još malo u prošlost. U izvještaju o radu Skupštini NSBiH za 2004. i programu rada za 2005. godinu konstatirano je da je za izgradnju glavnog centra u Sarajevu napokon pronað ena lokacija na Ilid¾i.

 

 

Nelogièan potez

U sklopu dogovora u Predsjedništvu NSBiH, koji smo tada èinili Iljo Dominkoviæ, pokojni Milan Jeliæ i ja, zadu¾en sam da nastavim veæ zapoèete razgovore s predstavnicima Opæine Ilid¾a uz pomoæ kancelarije Saveza. U konstruktivnim razgovorima s naèelnikom Amerom Æenanoviæem prezentiran je materijal o izgradnji centra s projekcijom veæ spomenutih troškova, koji smo dali u daljnju proceduru – govori Jahiæ.

Koliko je nelogièan potez da se fudbalski centar gradi u najzagaðenijem gradu u BiH, a ne na lokaciji koja obiluje prirodnim bogatstvima, Jahiæ ilustrira primjerom iz susjedstva.

– NS Hrvatske pravi kamp u poznatom banjskom ljeèilištu Tuheljske Toplice, a ne, recimo, u industrijskom Sisku. Oni prave mali grad, sa šest igrališta, hotelom visoke kategorije za 156 osoba, dvoranom s terenom 40 sa 20 metara, biciklistièkom i trim stazom,

teniskim terenom, teretanom, i to sve za 25 miliona KM. Nama se sada potura nešto vrijedno 18miliona KM, a niko ne zna ni šta je to. Kod nas se nešto ne sla¾e s raèunom Ilje i Sulje (Dominkoviæ I Èolakoviæ, op. a.), a cijena pogotovo. Ustvari, mo¾da se i sla¾e, jer æe to vjerovatno graditi firma nekog struènjaka za terene s vještaèkom travom gospodina Poljaka, Iljinog prijatelja iz Hrvatske, a glasat æe za Sulju, jer to on poklanja i daruje svojoj Zenici. Cijena je najmanje bitna – zakljuèuje Jahiæ.

 

Uz to, konstatira da je “Ilid¾a bila, pa prošla”.

– Oèito, nije bilo novca da se za prste zalijepi. U svakom sluèaju, Èolakoviæ, Dominkoviæ I generalni sekretar NSBiH Munib Ušanoviæ su, prema meni, krivci što se odustalo od Ilid¾e, potom i Breze, a do danas se ni u Zenici ništa nije napravilo – naglašava Jahiæ 

 

avaz

 

 

&
nbsp;