Pjanić veliki dobitak, Ibrahimović najveća pogreška

Image
 
Sigurno je da su se mnogi zapitali koliko je BiH izgubila igraèa koji su roðeni na njenom tlu ili su na drugi naèin mogli nastupiti za našu domovinu, ali su se iz raznih razloga (da li zbog svog stava, principa ili pasivnosti ljudi iz NSBiH) odluèili da to ne uèine.
 
U posljednjih nekoliko godina NSBiH imao je bezuspješne pokušaje regrutiranja novih igraèa. Jedini svijetli primjer je Miralem Pjaniæ, naša najveæa mlada nada.

Posljednji u nizu je Neven Subotiæ koji je roðen u BiH. Iako su nogometaša Borussie iz Dortmunda pokušali ubijediti da su pred njim izazovi zbog kojih se vrijedi odazvati pozivu, to se nije desilo. Šef je odbrane svoga tima i ne griješi èesto. Zar treba ponavljati da su najuoèljivije pukotine u bh. reprezentaciji upravo u zadnjoj liniji. Nastupao za mlaðe selekcije SAD.

Najveæi promašaj je bez ikakve sumnje Zlatan Ibrahimoviæ (roðen u Švedskoj), reprezentativac je te zemlje. Još u mlaðim kategorijama Malmea iskazao ¾elju da obuæe dres BiH. Zbog nedovoljne anga¾ovanosti ljudi iz NSBiH odluèio se da zaigra za plavo-¾ute, iako su èelnici HNS-a silno ¾eljeli da nastupi za kockaste. Ne treba ni govoriti koliko bi znaèilo da je Ibru postao èlan bh. ekspedicije.

Još jedan nogometaš koji je roðen u Sarajevu je Anel D¾aka, èlan njemaèkog Kaiserslauterna. Na¾alost nikada nije obukao dres svoje domovine. Još dok je nastupao za Bayer iz Leverkusena sa njim se pregovaralo. Poziv u mladu reprezentaciju uputio mu je tadašnji selektor Šener Bajramoviæ. D¾aka se predomišljao, ali i odluèio da igra za Elf. Skupio je svega par nastupa. I sam je priznao da se kaje zbog svog poteza. Kako danas stvari stoje nema pravo nastupa za BiH.

Ista situacija je i sa Harisom Medunjaninom, koji je takoðer roðen u glavnom gradu BiH. Trenutno nastupa za španski Real Valladolid. Zabilje¾io je nastup za mladu selekciju Holandije. Slièno je i sa Mustafom Kuèukoviæem, èlanom Munchena 1860 (igrao za njemaèki nacionalni tim) i Emreom Tahiroviæem (igrao za mlade selekcije Švedske).

Uz bok sa pomenutim nogometašima mo¾e biti i Admir Haznadar, nekadašnji igraè PSV-a, koji sada igra u drugoj belgijskoj ligi. Prije nekoliko godina igrao je u mladoj reprezentaciji BiH. Stvari su se iskomplikovale tako ta se ispostavilo da i on nema pravo nastupa. Tu je još i golman Asmir Begoviæ (roðen 1987. godine u Trebinju). Veæ nastupao za nacionalni tim Kanade u mlaðim kategorijama.

Igraè pred kojima se otvara sjajan karijera je Mensur Mujd¾a, èlan NK Zagreb (roðen u glavnom gradu Hrvatske). ®elio je da igra za BiH. To se na¾alost nikada nije desilo. Brojni relevantni nogometni struènjaci prognoziraju mu briljantnu karijeru i uvjereni su da æe u skorije vrijeme biti u A timu Hrvatske. Velika šteta što smo olako ispustili ovakvog igraèa. Nekoliko aktuelnih reprezentativaca o nogometašu Pjesnika iz Kranjèeviæeve uputili su samo rijeèi hvale i posebno podvukli da im je ¾ao što igraè takvog kalibra (s obzirom da je htio) neæe nastupati sa njima. Njegov brat Jasmin igrao je za odabranu bh. vrstu.

Nikola Šariæ (roðen je 6. januara 1991. godine u Sarajevu, a igrao je za sve mlade selekcije Danske). Danas je èlan engleskog Liverpoola. Nije iskazao veliku ¾elju da zaigra za nas. ®eli da bude prvi stranac koji æe igrati za A reprezentaciju zemlje u kojoj je stekao potpunu afirmaciju.

U reprezentaciji Hrvatske nekoliko nogometaša koji danas nose kockasti dres roðeni su u BiH. Mladen Petriæ (Dubrave), Vedran Æorluka (Derventa) i Mato Neretljak (Orašje).

Zvjezdan Misimoviæ i Zlatan Bajramoviæ, obojica roðeni u Njemaèkoj, najbolji su primjer koliko igraèi iz inozemstva mogu biti korisni. Najzaslu¾niji za dolazak veznjaka Wolfsburga je nekadašnji njegov saigraè iz Bayerna, Hasan Salihamid¾iæ. Naime, Braco je uspio ubijediti današnjeg zamjenika kapitena naše selekcije da vrijedi igrati za BiH. Va¾nu ulogu u tim pregovorima imao je Ahmed Pašaliæ. Porijeklo Misimoviæevih roditelja je iz okoline Bosanske Gradiške tako da nije bilo problema oko dobivanja dr¾avljanstva.

S druge strane Šeneru Bajramoviæu pripadaju najveæe zasluge za regrutovanje njegovog prezimenjaka Zlatana u reprezentaciju. Još dok je bio selektor mlade selekcije uputio je poziv na koji ratoborni veznjak nije mogao ostati njem. Kasnije æe se ispostaviti da je to bio briljantan potez.

Za našu reprezentaciju igrali su i drugi igraèi roðeni izvan bh. granica. Radilo se o nogometašima koji su se u pravilu afirmirali u našim klubovima, poput Hrgoviæa (roðen u Sinju), Milenkoviæa (roðen u Subotici) i Dialaiba Bubacara (Senegal).

Svakako treba spomenuti i primjer Miralema Pjaniæa. Upravo je nogometaš Lyona najuspješniji potez NSBiH. Iako je roðen na tlu BiH, Pjaniæ je igrao za sve mlaðe selekcije Luksemburga.Vrhunskim potezima u dresu Metza oduševio je i Francuze. I kada su mnogi oèekivali njegov nastup za seniorski sastav Luksemburga ili mlaðe selekcije galskih pijetlova, obukao je dres bh. reprezentacije. Gubitak nogometaša u kojeg su polagali velike nade razljutio je ljubitelje nogometa u Luksemburgu, dok je naša domovina dobila igraèa za narednih period. Svakako da treba spomenuti da je njegov otac bio toliko uporan, istrajan i najzaslu¾niji za ovakav rasplet.

Nadamo se da æe u buduænosti èelnici NSBiH širom svijeta poèeti tra¾iti igraèe bh. korijena koji bi svojim igrama mogli pomoæi našoj reprezentaciji, a da æe negativnih primjera biti sve manje. Sluèaj Ibrahimoviæ je neoprostiva greška i više se jednostavno ne smije ponoviti…

 
sportin.ba