Milenković: Dominković i Čolaković kroje Ćiri spisak

ImageU razgovoru za Reprezentacija.net portal, Ninoslav Milenkoviæ nekadašnji standardni BH reprezentativac govori o svojoj karijeri, o nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i o trenutnom stanju koje vlada u našem dr¾avnom timu kao i o direktnoj umješanosti èlanova Predsjedništva Nogometnog saveza BiH u selektorski posao Miroslava Æire Bla¾eviæa. Izuzetno zanimljiv razgovor sa našim kandidatom broj dva proèitajte u nastavku.

Ninoslav Milenkoviæ roðen je u Subotici 31.12.1977. godine, gdje pod trenerskom palicom svoga oca pravi prve fudbalske korake. Godine 1997. vraæa se iz Mladosti iz Luèana te nakon odslu¾enog vojnog roka 1998. godine odlazi na nagovor prijatelja na Farska ostrva u ekipu B36 Torhsvana, gdje provodi, kako ka¾e, dvije prelijepe godine. Kasnije ga anga¾uje Dinamo iz Drezdena, potom Hajduk iz Kule, da bi 2002. godine došao u Bosnu i Hercegovinu, tj. u ekipu trebinjskog Leotara. Sa Leotarom osvaja titulu prvaka Premijer lige Bosne i Hercegovine te je po završetku sezone uvršten u najbolji tim Premijer lige za 2003. godinu.

Bla¾ Sliškoviæ tadašnji selektor oko Milenkoviæevog poziva se nije dvoumio te ga poziva u A reprezentaciju, gdje se on vrlo brzo izborio za status prvotimca. Za najbolju dr¾avnu selekciju odigrao je ukupno 19 utakmica i uvijek je na terenu ostavljao dojam stamenog i provjerernog defanzivnog igraèa. Posljednji put, zvaniènu utakmicu, odigrao je na Malti u Septembru 2006. godine a posljednji put u reprezentaciji je biou oktobru 2006. godine u utakmicama protiv Moldavije i Grcke.

Igrao je i utakmicu ¾ivota i smrti kako su je mnogi nazvali, protiv Srbije na Marakani u Beogradu u oktobru 2005. koja je pokazala lavovsko srce i karakter Milenkoviæa koji je za razliku od nekih roðenih Bosanaca i Hercegovaca bez ikakvog straha i treme pru¾io fantastiènu partiju za našu reprezentaciju.

Milenkoviæ je poslije Leotara proveo 3 godine i 7 mjeseci u Belgiji, da bi za FK Sarajevo odigrao proljetni dio prvenstva 07/08 gdje bilje¾i 15 utakmica u bordo dresu. Trenutno je standardni prvotimac grèkog prvoligaša Panserraikosa.

Selektor Miroslav Æiro Bla¾eviæ, koji je od svog dolaska u BH reprezentaciju, pozvao desetke defanzivnih igraèa, Milenkoviæu je uputio poziv za utakmicu protiv Bugarske u augustu mjesecu, ali poziv nikada nije stigao iako je vijest o pozivu objavljena zvanièno u svim domaæim medijima.

Ninoslav Milenkoviæ za Reprezentacija.net portal tvrdi da poziv nikada nije stigao u klub, te da je Miroslavu Bla¾eviæu nareðeno od strane Ilje Dominkoviæa i Sulejmana Èolakoviæa da ga ne smije pozvati u reprezentaciju.

Za poziv sam saznao iz medija a potom me je zvao i kapiten Spahiæ da mi ka¾e da je lièno bio prisutan kada je selektor naredio da pošalju poziv i da se pakujem, ali poziv u klub nikada nije stigao. Selektor Bla¾eviæ me ¾elio pozvati za tu utakmicu, ali ja imam provjerene informaciju koje su kasnije i potvrdjene da su moj poziv stopirali Iljo Dominkoviæ i Sulejman Èolakoviæ. Razlog njihovog postupka i direktnog mješanja u selektorski posao je moje uèestvovanje u bojkotu reprezentacije. Nazvan sam voðom buntovnika te sam kao takav, prema njihovom mišljenju oèigledno nepo¾eljan u dr¾avnom dresu!” otvoreno govori Ninoslav Milenkoviæ za Reprezentacija.net portal.

Prema ovoj izjavi da se zakljuèiti da su prièe selektora Miroslava Bla¾eviæa o njegovoj suverenosti pri sastavljanju spiska bajke za malu djecu, te da ljudi iz Predsjedništva Nogometnog saveza direktno selektora Bla¾eviæa spreèavaju da okupi najbolje raspolo¾ive BH internacionalce u svoju reprezentaciju.

Poslije utakmice sa Bugarskom i cirkusa sa pozivom selektor Blazeviæ me je pitao kada imam utakmicu jer hoæe da lièno dodje i pogleda me i on sam odluci o meni. Datum i vrijeme utakmice je dobio ali na utakmicu niko nije došao! Ništa èudno, prièe za malu djecu.

Vrijeme æe pokazati ko je ko. Ilji (Iljo Dominkoviæ) i Sulji (Sulejman Èolakoviæ) poruèujem  da me ne uzimaju usta i zaobilaze na kilometer. Mislim da je previše oèigledno da nešto smrdi u svemu ovome jer je jako interesantno koje su sve anonimuse zvali (gurali i ugurali) i isprobavali u posljednjih 5 mjeseci a da se niko nije pitao šta je onima koji su igrali do tog famoznog pisma?” kategorièan je sagovornik Reprezentacija.net portala.

Saznajemo da Ninoslav Milenkoviæ nije jedini igraè na crnoj listi koju je sastavio gore pomenuti dvojac, te da postoje još neki BH internacionalci èije se ime ne smije naæi na spisku pozvanih igraèa za utakmice A reprezentacije.

Nadamo se da æe glas razuma i poštenja proraditi u pomenutim ljudima, te da æe interese domovine i naroda Bosne i Hercegovine staviti ispred svojih liènih sitnih interesa.

Glas razuma? Pa o èemu vi prièate? Pa oni kao prvo nemaju obraza ,a da razuma imaju odavno bi veæ otišli iz Saveza. Interes domovine i naroda i sporta? To u njihovom pravilniku ne postoji. Za njih postoji samo lièni interes!

Inaèe, za period u kojem je Ninoslav nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine karaktestièna je bila èinjenica da smo primali jako malo golova, ali smo i imali izuzetno neefikasan napad. Jasno je svima da bi odbrana iz prošlih ciklusa i napad saèinjen svje¾om razbijaèkom snagom bio dobitna kombinacija.

Za kraj Ninoslav Milenkoviæ za naš portal ka¾e:
Uvijek æu biti tu za reprezentaciju ako trebam i zaslu¾ujem, ali samo za ekipu i za sve predivne navijaèe naše Bosne i Hercegovine, ali
ponavljam nikad za ljude iz Saveza. Nadam se da æe se reprezentacija napokon uspjeti plasirati na Svjetsko prvenstvo u Ju¾noafrièkoj republici te da æemo se na kraju svi radovati i slaviti
.”

reprezentacija.net