Ko je podigao novac Avde Kalajdžiča?

Image

Izvoðenjem dokaza odbrane juèer je nastavljeno suðenje generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, protiv kojih se na Sudu BiH vodi proces zbog utaje poreza i zloupotrebe polo¾aja.

I juèerašnji je dan protekao u ispitivanju svjedoka, koji su u sklopu A-2 reprezentacije BiH putovali na turnire u Indiju i Iran tokom 2001. godine.

Zanimljiva svjedoèenja

Zanimljiva su bila svjedoèenja Bulenda Bišèeviæa i Avde Kalajd¾iæa. Bišèeviæ je u Iranu nosio dres A-2 selekcije.

– Na LG turniru u Iranu osvojili smo drugo mjesto i nagradu od 30.000 dolara. Dogovor je bio da se iznos podijeli tako da pola ide Nogometnom savezu, a pola igraèima i struènom štabu.

Nakon nekoliko mjeseci, dobili smo po 1.000 KM mada smo oèekivali veæu nagradu prema tadašnjem kursu dolara. Dobili smo objašnjenje da kod transfera novca iz Azije u Evropu dolazi do gubitka vrijednosti, što mi je bilo nelogièno – rekao je Bišèeviæ potvrdivši da je od Miodraga Kureša primio gotovinu.

Avdo Kalajd¾iæ je na turnirima u Iranu i Indiji bio pomoænik selektora A-2 reprezentacije Husnije Arapoviæa. Prema njegovim rijeèima, on je odjednom dobio cijeli iznos nagrade. Kalajd¾iæ je prvo rekao kako je dobio skoro 1.700 KM pa zatim da je to moglo biti i oko 2.000 KM.

Kada su Kalajd¾iæu pokazana tri spiska na kojima su obraèunate nagrade za postignuti uspjeh u Indiji, na dva je Kalajd¾iæ potvrdio svoj potpis, dok je za treæi spisak rekao kako potpis nije njegov.

Rijeè je spisku s konaènim obraèunom nagrada, na kojem je napisana nagrada od 2.200, ne zna se u kojoj valuti (ranije smo pisali o tome), od èega je odbijeno 900 akontacije i za isplatu je ostalo 1.300. Kalajd¾iæ je rekao kako taj novac nije primio.

Oèekivali veæe nagrade

– Da li vam je poznato ime Husnija Arapoviæ i da li je moguæe da vam je on donio taj novac – upitao je svjedoka advokat odbrane ®arko Buliæ.

– Husniju Arapoviæa poznajem, ali taj novac mi on nije donio i ja ga nisam primio. Dobio sam samo novac s ova druga dva spiska – ustvrdio je Kalajd¾iæ te napomenuo da su igraèi i èlanovi struènog štaba oèekivali veæe nagrade nakon turnira u Indiji.

Puna nagrada i prevoditeljici

U Indiju je kao prevoditeljica putovala Lejla Burekoviæ, tadašnja uposlenica NSBiH, a danas sekretarica predsjednika Suda BiH. Ona je rekla kako je po povratku iz Indije u dva navrata dobila nagradu, koja je iznosila nešto više od 3.000 KM, ali ne više od 3.500 KM.

Šabiæ nije bio u Indiji i Iranu

Nogometaš Èelika i bivši reprezentativac Nermin Šabiæ rekao je kako je za A-2 reprezentaciju nastupio na turniru u Maleziji, gdje je osvojeno drugo mjesto, a igraèi su dobili po 600 dolara nagrade. Na pitanje advokata Buliæa da li je putovao na turnire u Indiju i Iran, Šabiæ je odgovorio da nije.

avaz