Nove reakcije čitalaca na text o Tuliću

Image Na naš email stigle su još dvije reakcije na text “Tulic – selektor po mjeri menadzera”,

Prva je iz Mostara, prenosimo je u cijelosti.

Draga redakcijo,
Obraæam Vam se sa ciljem podrške izbacivanja svih negativnosti u bh fudbalu koje vi provodite veæ par godina. Apsolutna je istina da je
Branimir Tuliæ selektor po mjeri managera. Još veæe zlo od Tuliæa je njegov saradnik Abdulah Ibrakoviæ inaèe njegov asistent. Ibrakoviæ je èovjek kriminalnog miljea sklon managerima koji ga potkuplju na raznorazne naèine, a za njihove ustupke Ibrakoviæ njihove igraèe gura u mladu reprezentaciju. Takav sluèaj je sa Dejanom Drakulom, fudbalerom vele¾a. Svaki zaljubljenik Vele¾a koji prati taj klub zna da je taj momak naprosto retardiran i da apsolutno njemu nije mjesto u bh reprezentaciji. Manager toga igraèa je mostarski mafijaš Goran Gakoviæ koji ga je u Vele¾ doveo iz gataèke Mladosti. Drakul nema vjerujte mi mjesta ni u Mladosti a kamoli u Vele¾u. za sve ustupke koje je Gakovicu ucinio Ibrakovic, Ibrakovic je dobio mjesto trenera Veleza.

S poštovanjem

A druga je iz Bihaæa

evo da se i ja nadove¾em ovom vašom temom o struènjaku po mjeri menað¾era.naime u NK jedinstvo Bihaæ kako je vama  BHF-ima dobro poznat jedan tip Hamdija Abdiæ -tigar .evo on je u jedinstvo pred poèetak lige doveo struènjaka Mehmeda Janjoša na kormilo jedinstva da bi mu dao odriješene ruke itd.Tako je poslije Hamdo poæeo zahtijevati od Janjoša da stavi Muliæ Emira u prvi sastav jer da bi ga mogao tata gurati u mladu repku red bi bio da je makar na spisku od 16 igraèa koji su u planu za utakmice,meðutim Janjoš ne stavlja Muliæa nikako meðu 18 igraèa Jedinstva jer momak je fin i NIJE prošao pripreme sa Jedinstvom jer mu je tata tra¾io ino-anga¾man.zbog svojih stavova i dobrog karaktera èovjeka Janjoš je odbijao tako izrièita nareðenja  što ga je koštalo da i napusti kormilo što je i tako uradio.Znaèi karakter èovjeka ispred svega vodi ka boljitku i ozdravljenju bh fudbala.

Imena i prezimena autora poznati ekipi BHF Press-a.

BHF Press

Image

Novinarka Federalne TV Lejla Mehinoviæ u LOVU na Bihaæke Tigrove uz taktove Ferida Avdica, Istanbul 2008, nakon utakmice Turska-BiH