Afere: Ušanović ne smije biti ponovo izabran

ImageLICEMJERNI NOVINARI vs. MUNIB USANOVIC

Veæina nas zna šta je licemjer, al ipak evo jedne od definicija:


Licemjer je covjek koji svoju zelju nastoji ispuniti "preko ledja" drugih ostavljajuci, pritom, dojam kako to sto cini ne cini za sebe veæ za nekoga drugoga.

Zbog cega ovo pisemo? Pa eto. U nastavku prenosim tekst iz "Avaza" gdje novinar, Arsen Novalija, napada na lik i (ne)djelo Muniba Usanovica. Nema u tom tekstu nista sporno da, nakon skorasnjeg poraza BiH u Tusrkoj, nasi navijaci nisu u jednom od Istanbulskih restoranu za istim stolom vidjeli Muniba i Tigra u drustvu sa pomenutim novinarom. Osim njima dvojici, Ferdi Avdic je citavu noc pjevao i ostalom "probranom drustvu" koji su  haman SLAVILI poraz nase selekcije. Tu su jos bili novinari: Sinan Sinanovic, Lejla Mehinovic i Samir Sisic…
Za koga li sada lobiraju i sa kojim ce Generalnim Sekretarom Saveza u narednom periodu posjecivati razne birtije?  Tesko je casno zivjeti od novinarstva?! Najbolje je uvijejk biti "uz furunu". Tamo je najtoplije. Ko li je nova "furuna"? I zasto smo sigurni  da to, opet, nece biti neko od kvalifikovianih, casnih i postenih osoba?
Sve u svemu, evo text pa prosudite sami:

Niko se od aktera suðenja optu¾enim èelnicima Nogometnog saveza BiH, generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu ne usuðuje komentirati tok procesa ili eventualni ishod.

Bez obzira na to, sasvim je jasno da, zbog moralnih i etièkih razloga, Ušanoviæ i Kureš ne bi smjeli obavljati poslove u jednoj sportskoj instituciji.

Propusti u radu

Sve i da zanemarimo silne što objektivne, što subjektivne propuste u radu prvog operativca Saveza zbog kojih su danas NSBiH i bh. nogomet u cjelini u groznoj poziciji, a o èemu smo i ranije èesto pisali, ostaje èinjenica pred kojom ne smijemo zatvoriti oèi.

Ušanoviæ je optu¾en za utaju skoro 2,3 miliona maraka poreza te za zloupotrebu polo¾aja, što bi, valjda, svugdje u svijetu bilo dovoljno da mu ne bude dozvoljen ostanak na odgovornom radnom mjestu.

No, u Nogometnom savezu je sve moguæe pa i to da Ušanoviæ, a i Kureš, rade bez ikakvih problema i posljedica, kao da se ne dešava ništa neuobièajeno.

Ušanoviæ je generalni sekretar Saveza veæ deset godina. Njegov mandat istièe 31. decembra, ali je u proceduri izbora za tu poziciju prošao prvi filter i ostao jedan od èetvorice kandidata, o kojima æe Izvršni odbor raspravljati 21. decembra.

– Ne bih sada komentirao tu stvar. Na sjednici Izvršnog odbora za imenovanje generalnog sekretara potrebno je 12 glasova od 15 èlanova. Ušanoviæeva kandidatura je validna, jer je Komisija za izbor generalnog sekretara (èine je Zdeno Vidoviæ, Edin Kotlo i Zoran Lipovac, op. a.) uvrstila njegovu prijavu meðu èetiri koje zadovoljavaju uslove konkursa – rekao je za naš list dopredsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ.

Borba za fotelju

Ne èudi nas ovakav stav dopredsjednika Saveza kada se zna da mu u Izvršnom odboru društvo prave pravosna¾no osuðeni Hamdija Abdiæ te Miroslav Æoriæ, protiv kojeg se, takoðer na Sudu BiH, vodi krivièni postupak.

Èudi nas, meðutim, Ušanoviæev motiv za ponovnu kandidaturu za mjesto koje mu je, kako tvrdi, donijelo silne probleme.

Oèito je da je u proteklih deset godina Ušanoviæ imao itekakve koristi od posla koji obavlja pa se sada grèevito bori da zadr¾i fotelju u kojoj sjedi.

Tu¾ilaštvo bez komentara

U Tu¾ilaštvu BiH nisu ¾eljeli komentirati dosadašnji tok suðenja, a nismo mogli ni kontaktirati sa tu¾iocem Ahmedom Halebiæem. Portparol Tu¾ilaštva Boris Grubešiæ rekao je kako æe ocjena biti data nakon što proces bude završen.

– Bilo bi nemoralno išta komentirati dok traje suðenje. Šta god mi sada rekli, odbrana bi to mogla iskoristiti u svoju korist. Komentare æemo davati kada suðenje bude završeno – rekao nam je Grubešiæ.

Šta je sa više od 100.000 KM?

Na prošlom roèištu, u ponedjeljak, govorilo se o raspodjeli 100.000 dolara koje je A-2 reprezentacija osvojila kao nagradu za osvojeno drugo mjesto na Milenium kupu, koji je u januaru 2001. godine odr¾an u Indiji.

Tadašnji reprezentativci Adnan Gušo, Omer Joldiæ i Nenad Ðidiæ potvrdili su da su dobili premije, ali se nisu sjetili o kojem se iznosu radilo. Prema njihovim rijeèima, dogovoreno je bilo da svi dobiju isto, a cifra je bila izmeðu 3.000 i 3.500 KM.

U januaru 2001. godine 100.000 dolara je vrijedilo skoro 208.000 KM. U Indiji je tada bilo, prema svjedoèenju igraèa, 25 ili 26 èlanova reprezentacije. Ako su svi dobili po 3.500 KM, podijeljeno je ukupno 91.000 KM.

Postavlja se logièno pitanje šta je s preostalim novcem? Gdje je završilo više od 100.000 KM? Da li u kasi NSBiH ili je novac podijeljen meðu nekoliko odabranih u Savezu? Nadamo se da æemo u nastavku suðenja dobiti odgovor.

avaz.ba