Ismet Ovčina odustao od kandidature za Generalno sekretara NFSBiH

ImageNa konkursu za izbor generalnog sekeretara Nogometnog saveza BiH, prema ocjeni nadle¾ne komisije "kuæe bh. fudbala", u drugi krug su nedavno prošla èetvorica kandidata. Od danas u utrci su ostala samo 3 kandidata.

Naime danas od ove kandidature je odustao Dr.Ismet Ovèina jek kako ka¾e, ne ¾eli da igra igru u kojoj se veæ zna pobjednik. Tako su u utrci za prvog operativca bh. fudbala ostali Fuad Èolpa, Nijaz Merdanoviæ, i Munib Ušanoviæ Munja.

Sa druge strane ranije su „otpali“: Šener Bajramoviæ, Miralem Brkan, Affan Èehajiæ, Indira Goluboviæ, Nihad Hod¾iæ i Velid Imamoviæ.

BHF Press