Ćiro: Papac nije korektan

ImageNakon što je u N/FSBiH stigla pismena izjava Saše Papca da prekida reprezentativnu karijeru, izbornik Bla¾eviæ je poruèio da više na njega ne raèuna.

Papac je nakon ovoga postupka definitivno zatvorio vrata reprezentacije. Ne sla¾em se s njim, jer niti Iljo niti Æiro nisu reprezentacija. To je dres s dr¾avnim grbom i on se ne smije odbiti, ka¾e Æiro.

Mislim da je Papac trebao biti konkretan i reæi da se ¾eli posvetiti klubu, a ne tra¾iti problem tamo gdje ga nema, mišljenja je naš izbornik.