Jurkić najavljuje povratak menadžera?!

ImagePrije dolaska Æire Bla¾eviæa na kormilo nogometne reprezentacije BiH, klošari, kriminalci raznih profila, te samozvani menad¾eri i menad¾erèiæi, bili su neizbje¾an dekor u bazama našeg „A“ tima.

U hotelu Hercegovina na Ilid¾i, gdje se svaki puta okupio naš tim od dolaska Æire Bla¾eviæa na mjesto selektora, igraèi su konaèno dobili svoj mir, i osim ponekog novinara, te prijatelja ili rodbine nekog od igraèa, nije se moglo sresti nikoga više od gore spomenute „elite“.
Tako je bilo pred prijateljski sraz s Bugarima, tako je bilo pred dvomeè sa Špancima i Estoncima, sve do okupljanja pred va¾ne duele s Turcima i Armencima – piše „As“.
Naime, od ponedjeljka, redovan gost hotela Hercegovina je menad¾er Anðelko Jurkiæ, zastupnik Senijada Ibrièiæa i novajlije u „A“ timu Adnana Mravca. Pojedini novinari koji su se okupili u èetvrtak na zvaniènoj presici pred put bh. ekspedicije u Istambul, Jurkiæevu svakodnevnu nazoènost u Hercegovini prokomentarisali su rijeèima:
– Nije valjda da se opet vraæaju!

sportin.ba