Tulić i Ibraković SMS porukama se dogovaraju

ImageBranimir Tuliæ, selektor mlade reprezentacije i Abdulah Ibrakoviæ, njegov prvi asistent, samo slu¾beno komuniciraju. Ustvari, “sms” porukama dogovaraju aktivnosti uoèi okupljanje mlade selekcije, koja æe 19. avgusta igrati prijateljski susret sa Hrvatskom u Koprivnici.

Plata 2.500 maraka, dnevnice, mobitel…

Ibrakoviæ i Tuliæ donedavno su bili najbolji prijatelji i saradnici. Zajednièki su skovali plan, razradili strategiju i lobirali za izbor u struèni štab mlade reprezentacije. Jedno vrijeme i sam Ibrakoviæ je pikirao selektorsko mjesto, ali kako je zbog nacionalne kri¾aljke (tada) Meho Kodro postao selektorom A tima, U -21 je pripala trenerima iz RS. Ibrakoviæ se zadovoljio mjestom prvog saradnika. Raèunao je na prijateljstvo sa Tuliæem, te da æe imati podjednake ovlasti. No, Tuliæ se oteo kontroli i sve akcije sam planira, sam poziva i prati igraèe. On, za razliku od svojih asistenata Ibrakoviæa i Almira Hurtiæa ima ugovor, plaæu od 2.500 maraka, te plaæen telefon i putne troškove. Tuliæ obilato koristi te privilegije, pa je u posljednje vrijeme stalno na putu. Zbog Tuliæevih putnih naloga, domaæih i inostranih dnevnica, Miodraga Kureša boli glava, pa se boji da opet nezavrši u bolnici. Inaèe, NSBiH je u velikoj besparici, pa je upitno; hoæe li biti dovoljno para za avionske karte igraèima A tima.

Javna je tajna da se mena¾deri sve više pitaju za spisak, negoli selektor i njegovi saradnici. Tuliæ u strahu da ga ne smijene nakon što odradi ovaj ciklus, u medijima istièe kako stvara tim za novi ciklus. Oèito da je i sam svjestan da je nemoæan, te da bi ostao upisan kao jedini selektor bez pobjede u kvalifikacijama. Inaèe, Tuliæ je u dosadašnjem mandatu vodio našu selekciju protiv Velsa i Rusije. Oba je meèa izgubio. Sada ga èeka Hrvatska, potom i Francuska i Rumunija na našem terenu. Ne ostvari li barem jednu pobjedu, Tuliæ bi mogao biti smjenjen.

Neæe ga zaboljeti glava

Ne ide mu na ruku èinjenica da nije u dobrim odnosima sa dvojicom èlanova Predsjedništva NSBiH Iljom Dominkoviæem (predsjednik) i Suljom Èolakoviæem. Tuliæ ima podršku samo Bogdana Èeke, ali ne i kolega trenera u RS (Odoviæ, Karaliæ, Lukiæ…), koji nikako da dobiju šansu, jer se Tuliæ godinama oko reprezentacije. Ibrakoviæ šuti i èeka svoju šansu. Navodno, on je dobio obeæanje èelnika Saveza da æe preuzeti reprezentaciju nakon što Tuliæ okonèa svoj ciklus. Premda Tuliæ i Ibrakoviæ, nekada prisni prijatelji, ne ¾ele govoriti o razlazu, ljudi iz njhihova okru¾enja potvrdili su nam da meðu njima nema više idile.

– Ja radim svoj posao maksimalno korektno. Istina je da više sa selektorom nisam u odnosima kakvi su nekada bili, ali to me ne optereæuje da mu do kraja budem lojalan saradnik. Meni je, kao i njemu stalo da reprezentacija bilje¾i što bolje rezultate, da stvaramo i otkrivamo igraèe, da nam druge zemlje ne otimaju talente. Od mene nikog neæe zaboljeti glava – izjavio je Ibrakoviæ. I do sada je bilo netrpeljivosti i zavisti meðu selektorima. Naprimjer, Bla¾ Sliškoviæ je bio ljubomoran na Ibru Zukanoviæa. Ili Nikola Nikiæ svojevremeno na Branimira Tuliæa… No, nikad se nije desilo da dvojica najbli¾ih saradnika, selektor i prvi pomoænik komuniciraju sms porukama. No, poznavajuæi prilike u našem nogometu, nije iskljuèeno da se Tuliæ i Ibrakoviæ iz “inata” slikaju i zagrljeni poziraju fotoreporterima, a onda svako iz svoje sobe šalju poruke svojim zaštitnicima u NSBiH.

M.S.

Kne¾eviæ prvi odstupio

Da stanje u mladoj reprezentaciji nije najbolje pokazalo je prvo okupljanje. Naime, Ivo Kne¾eviæ, koji je trebao biti jedan od trenera u struènom štabu, nije dobio na vrijeme poziv za okupljanje. Kada je došao, shvatio je da je nepo¾eljan, te da njegove ideje i sugestije ne mogu proæi. Pokušao je dati svoj doprinos, no, brzo je shvatio kako je to “Sizifovski” posao, te se dostojanstveno povukao. Inaèe, Kne¾eviæ je jedan od najškolovanijih kadrova u BiH, koji je odškolovao na desetine danas vrsnih igraèa.

san.ba