Dobro.ba

Image

U organizaciji Udru¾enja altruista DOBRO 8. i 9. augusta ove godine,  odr¾ana mjeseèna humanitarna akcija pod nazivom “Jedno DOBRO, stotine ruku, hiljade sitih!” s ciljem prikupljanja osnovnih ¾ivotnih namirnica i higijenskih potrepština.

Akciji se prikljuèila i ekipa BHFANATICOS-a koja je i ovaj put svojim zalaganjem doprinjela ovoj akciji. Pored volontiranja BHF je obavio kupovinu prehrambenih proizvoda i osnovne higijenske stvari koje su namjenjene 6-mjeseènoj  bebi.

Slijedeæa akcija æe se odr¾ati u prvoj suboti mjeseca septembra, tj. 6. septembra 2008. godine.

Više informacija mo¾ete dobiti na www.dobro.ba

 

BHF Press

 

 Image