Ne može nam niko ništa

ImageÈelnici Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercerovine za poèetak narednog mjeseca pripremaju novu farsu, a to je potvrdio i generalni sekretar Saveza, Munib Ušanoviæ, na današnjoj pressici.

Naime, 5. jula u Banjaluci æe biti odr¾ana Vanredna Skupština, od koje (èini se uzalud) mnogi ljubitelji najva¾nije sporedne stvari u našoj zemlji oèekuju mnogo. Ipak, da se u gradu na Vrbasu neæe desiti ništa spektakularno objasnio je prvi operativac naše kuæe fudbala.

„Prema odredbama naših akata na Vanrednoj Skupštini niko ne mo¾e biti smijenjen! Svaki skupštinski delegat mo¾e pokrenuti proceduru za neèiju smjenu, a smjene bi se mogle dogoditi tek na narednoj sjednici“, likovao je Ušanoviæ, koji se danas u Sarajevu šepurio kao da je, u najmanju ruku, generalni sekeretar Saveza èija je reprezentacija na Evropskom prvenstvu u Austriji i Švajcarskoj izborila plasman u èetvrtfinale!

U prevodu na „naš jezik“, Ušanoviæ je poruèio: „Ne mo¾e nam niko ništa, jaèi smo od…“!!! Èlanovi Izvršnog odbora na posljednjoj sjednici u Meðugorju pohvalili su svoj rad (!?) te zakazali Vanrednu Skupštinu, tek da bi masi razjarenih navijaèa bacili prašinu u oèi. Veæ su „kupili“ vrijeme (mjesec dana), a zakazivanjem nove Vanredne Skupštine dobili bi još 30 dana u¾ivanja u svojim udabnim foteljama. Vjerovatno se na kraju, ni tada ne bi ništa dogodilo!

Dan uoèi Skupštine, u Banjaluci æe biti odr¾ana i sjednica Izvršnog odbora na kojoj æe glavna tema biti izbor novog selektora, koji æe naslijediti nepravedno smijenjenog Mehu Kodru. Za pregovaranje sa kandidatima zadu¾eni su èlanovi Predsjedništva NS/FS BiH, a Ušanoviæ je pripadnicima „sedme sile“ otkrio „ekskluzivu“:

„Zakljuèak èlanova IO je da æe novi selektor biti Bošnjak! Srbi imaju selektora mlade, a Hrvatima je dodjeljena juniorska reprezentacija“, struèno je objasnio Ušanoviæ, zaboravljujuæi pri tome da FIFA i UEFA ne trpe nikakve podjele po nacionalnoj osnovi!

Suprotno tome, Ušanoviæ nije zaboravio, valjda iz predostro¾nosti, zaprijetiti našim politièarima da ostave na miru NS/FS BiH, jer tobo¾e, FIFA i UEFA ne dozvoljavaju miješanje politike u sport!? Ušanoviæ je istakao da se boji suspenzije našeg Saveza i izbacivanja klubova iz Evrope. Velikodušno sa njegove strane!

 

sportsport