Dominkovićeve laži o Baždareviću

ImageIljo Dominkoviæ spletkari gdje god stigne, a to je radio i na sjednici Izvršnog odbora N/FS BiH odr¾anoj u srijedu u Meðugorju. Svojim kolegama iz IO rekao je kako je obavio razgovor sa Mehmedom Ba¾dareviæem, te da je on spreman preuzeti selektorsku funkciju u fudbalskoj A reprezentacija BiH.

Ipak, Ba¾dareviæ je u ekskluzivnom razgovoru za "SportSport.ba" demantovao Dominkoviæeve tvrdnje, te jasno istakao da nije razgovarao sa njim i kako neæe biti selektor.

Popularni Meša tako je pokvario Dominkoviæev plan koji na sve naèine pokušava naæi manevar kako bi smirio bh. javnost koja tra¾i njegovu, kao i smjenu èlanova IO na Vanrednoj skupštini N/FS BiH na sjednici 5. jula u Banjoj Luci.

24.sata.info