Kad ćete udariti po lopovima i kriminalcima?

Image

Pokret DOSTA! ovim saopštenjem obavještava cijelu BiH javnost da smo danas bili svjedoci primjene isplanirane policijske brutalnosti nad protestantima koji su se okupili ispred NS BiH.
Na samom poèetku protesta, kojeg je osiguravao veliki broj specijalaca, uniformisanih policajaca i detektiva u civilu, iz nepotvrðenih izvora smo saznali da je policija dobila upute da primjene silu i nedopuste da se „organizatori“ izvuku.

 Nakon nekoliko zapaljenih baklji u zraku se osjetilo da se policija sprema krenuti u napad i da samo èekaju signal. Nakon ispaljenog „topovskog udara“ prema policajcima oni su isplanirano krenuli da nemilosrdno tuku i batinaju sve pred sobom. Nisu birali i na putu su im se našle ¾ene, stariji ljudi i protestanti koji su mirnu stajali u toku protesta. Moramo naglasiti da nije bilo nikakvog upozorenje od strane policije, da nisu koristili megafon kako bi pozvali na razila¾enje protestanata ili izdali zadnje upozorenje. Zbog toga je vrlo jasno da je danas policija izgubila svoju profesionalnost i stavila se otvoreno u funkciju lopova i kriminalca iz NS BiH i njhovih pomagaèa, korumpiranih politièara. Sve je bilo pripremljeno kako bi se satanizirali navijaèi i graðani koji su prisustvovali protestima, jer su vjerovatno policajci došli sa stereotipom da su svi navijaèi huligani nad kojim treba pripremiti silu. Za današnje nerede iskljuèivo krivimo policiju, a ovim putem ¾elimo da odamo priznanje navijaèkim skupinama, koje su po prvi put uspjele da oforme zajednièki savez protiv onih nad kojima je „naša“ policija trebala, i to veæ odavno, primjeniti silu. Takoðer trebamo biti svjesni da je danas jasno dato na znanje da se više neæe tolerisati protesti, da neæe biti upozorenja, iako je policija zakonski obavezna dati upozrenje prije primjene sile i da se policija otvorena svrstala na stranu pravih kriminalaca, lopova i politièara.

Zajedno do konaène pobjede

Pokret DOSTA!

Image