USD Bosna: NS BiH se ruga bh. sportskoj javnosti

ImagePovodom aktualnih dešavanja u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine (NS BiH) nakon smjene selektora Mehe Kodre, Univerzitetsko sportsko društvo Bosna (USD) izdalo je saopštenje u kojem istièe svoje razoèarenje "uzurpacijom i ignorisanjem, koju su ispoljili èlanovi Izvršnog odbora NS BiH".

" Umjesto da nogometna reprezentacija bude simbol okupljanja svih graðana i ponos naše male dr¾ave, kao što je sluèaj kod drugih normalnih dr¾ava, grupa ljudi je sebi uzela za pravo da radi sa reprezentacijom šta hoæe. Kao da je to njihovo privatno vlasništvo?! A ne vlasništvo svih nas Bosanaca i Hercegovaca, koji volimo svoju domovinu i koji èeznemo za sportskim i svim drugim uspjesima. Eliminacijom sportista, trenera, dokazanih sportskih radnika, naših sportskih legendi, koji su se nesebièno anga¾ovali da bi poboljšali imid¾ našeg sporta u cjelini, ¾eli se narugati sportskoj javnosti i po ko zna koji put poruèiti da mogu raditi šta hoæe i kako hoæe", stoji u saopæenju USD Bosna.

Navodi se, da je nezabilje¾en sluèaj u svijetu, da je smijenjen selektor, a da nije vodio niti jednu kvalifikacijsku utakmicu. USB Bosna poruèuje èelnicima NS BiH: "prestanite nas brukati i sramotiti pred cijelim svijetom, nacionalna selekcija je va¾nija od svih nas pojedinaèno".

USD Bosna je pozvala sve sportiste, trenere, sportske kolektive da se ujedine u borbi za ozdravljenje bh. sporta.

"Ujedinimo se u ¾elji za uspjesima na sportskim terenima. Dobrim sportskim rezultatima mo¾emo doprinijeti i sna¾noj afirmaciji naše dr¾ave. ®elimo da se radujemo sportskim uspjesima naših talentovanih sportista, da vrate radost na lica navijaèa, ljubitelja sporta i svih graðana ove napaæene nam dr¾ave", stoji u sapæenju USD Bosna, kojeg je potpisao predsjednik Nijaz Skenderagiæ.

fena