Pismo Munibovog havera

Image 

Na našu email adresu stiglio je pismo vezano za reizbor Muniba Usanovica, pismo vam prenosimo u cijelosti

ZA VODJU BHFANATIKOSA

Draga  gospodo i drugovi iz BH Fanatikosa,

Èujem da pokušavate iz petnih ¾ila da nam zajebete našeg druga i gospodina Muniba, legendu bh. oranica i terena, što se pohlepom, lopovlukom, lošom mezom i prièom o boljitku našeg fudbala-nogometa prse i dièe…

Ne dirajte nam Muniba…Jer Muniba opet treba postaviti na prijesto…..ðe mu je i mjesto…

Kako da ponovo ne izaberemo našeg Muniba, kad on odlièno poznaje engleski jezik, perfektno poznaje evropski bonton, vrhunski poznaje škotski viski, vanserijski poznaje srpske krmenadle i Karaðorðevu šniclu, ima sjajne veze sa bratskim savezima Srbije, Poljske, Madagaskara, Albanije, Kenije, Ruande, Zimbabvea, sa iranskim šahom ne da igra šaha, nego ga razvaljuje u boæanju, a u radu po uèinku / uèiniš ti meni uèinim ja tebi/ je majstor nad majstorima….

Kako da ne izaberemo našeg Muniba, jer njegove uvijek bistre i tople oèi, zraèe optimizmom, patriotizmom, alkoholizmom…hm…pardon, skrivenim altruizmom, on svojom vedrinom plijeni ne samo na evropskim i svjetskim  nego i na terenima od Laktaša pa do Trebinja…

I zato ne dirajte nam našeg Muniba, jer takvu gromadu bh fudbal što se nogometom zove još nije imao, takvog voðu, stijenu u savezu, savez još nije imao, jedan je naš Munib, takvo što majka ne raða, to završi u teglama da studenti imaju s èim da se vje¾baju…

Dobar je to èovjek, ako se mo¾e takvo što za njega reæi, ima on i dobrih strana, samo ih je teško pronaæi, zna on pokazati da voli BIH, samo što to teško prevali preko usta, i na kraju voli on i Vas, samo ga vi ne razumijete , jer obièno Vam se pijan obraæa, a pijani ljudi ne kontaju ni sami sebe…

I zato, vapaj Vam šaljem oooooo, BH Fanatikosi, ne dirajte nam u Muniba, jer Munib je naš, a mi smo  njegovi.

Èuvajte nam Muniba ko zjenicu „saveza“ svog!!!!!

Vas veliki fanatik iz pekare kod Gezelkirhena  (a to je kad se podje prema gornjem Drezdenu u pravcu Frankfurta ali ne od onog na Majni neg' onog pored Hadzica)