6. sedmica

Ponedjeljak 4.2.2008. godine

ImageKao što ste i pretpostavljali "zvijezda" i ove sedmice bio je niko drugi do stari "majstor skandala" Munib Ušanoviæ-Uške. Ponedjeljak tek što je poèeo, nije se popila ni prva kafa, a veæ se prièa o Ušketu:

Ušanoviæ stopira Barbariæev dolazak

Munib Ušanoviæ, generalni sekretar Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, stopira imenovanje Ivice Barbariæa za koordinatora, odnosno menad¾era "A" i "U-21" fudbalske reprezentacije BiH.

"Barbariæ je bio na razgovorima s Ušanoviæem, a generalni sekretar je svojim pristupom najvjerovatnije upropastio cijeli posao.

Kontaktirao sam Barbariæa, koji je jako iznenaðen i uvrijeðen onim što mu je generalni sekretar prezentirao u vezi s njegovim statusom i radom. Rekao mi je da ga je degradirao po statusu i zadu¾enjima i da se osjeæao prevarenim, jer mu je Ušanoviæ interpretirao sasvim nešto drugo u odnosu na ono što smo u prvih mah dogovarali, odnosno što smo zakljuèili na sjednici IO", tvrdi Dominkoviæ, koji nije mogao potvrditi da li æe Barbariæ promijeniti mišljenje i prihvatiti mjesto koordinatora.

Prvi èovjek N/FS BiH naglašava da se Ušanoviæ u ovom sluèaju postavio iznad Saveza.

"Prije desetak dana i pismeno sam reagovao na sva ova dešavanja. Ušanoviæ mora poštovati odluke Izvršnog odbora i Predsjedništva Saveza i ne mo¾e 'izlaziti' iz krugova svojih ovlasti. Mora mu biti jasno da ne mo¾e voditi svoju politiku. Barbariæ je bio naš jedini kandidat, postigli smo konsenzus oko toga i nismo išli prema drugim kandidatima. Smatrali smo da je on osoba koja mo¾e zadovoljiti ono što smo zacrtali odlukom Izvršnog odbora. Meðutim, veæ u startu je sprijeèen da radi svoj posao", istièe Dominkoviæ.

Joj kako im Uške trlja nos. Jebe ih uzdu¾ i poprijeko, a niko mu ništa ne mo¾e. Kakve li on štele ima i ko to stoji iza njega, kada mu èak ni Predsjedništvo ništa ne mo¾e?

 

Utorak 5.2.2008. godine

Nastavak "safunice" od prethodnog dana pod nazivom "Uške & Barbariæ u zaleðu ljubavi"

Barbariæ – sportski direktor ili tajnica?

Poèetkom februara Ivica Barbariæ trebao je preuzeti du¾nost koordinatora izmeðu U21 i A nogometne selekcije BiH.

ImageOvu vijest nam je svojevremeno potvrdio i predsjednik N/FS BiH Iljo Dominkoviæ i to na zvaniènom predstavljanju Mehe Kodre, kao novog selektora. Meðutim, Barbariæ nije ustolièen, a razlozi su, hm… Pa recimo ponovo u domenu vjerovali ili ne. Naime, Barbariæ je nakon razgovora sa generalnim sekretarom Munibom Ušanoviæem, za kojeg tvrdi da je bio jako korektan, saznao kako zapravo treba biti obièna sekretarica, odnosno tajnica, iako mu je ranije ponuðeno mjesto opisano kao funkcija sportskog direktora.

Zvali su me odreðeni ljudi iz N/FS BiH i predlo¾ili da preuzmem funkciju, koju su mi opisali kao nešto što je zadaæa sportskog direktora. Da li su toj funkciji ime koordinator i naèelno sam prihvatio. Meðutim, kada sam došao kod Ušanoviæa, ono što je on meni proèitao, bilo je sasvim opreèno od dogovora sa ljudima iz Saveza, od onoga što su mi oni prezentirali, ka¾e Barbariæ i nastavlja: ”Prema onome što je meni Ušanoviæ prezentirao, ja bih bio obièna sekretarica”, rekao je Barbariæ sa nevjericom.

Hehehehe. Haman Ušketu pao mrak na oèi pa po što – po to ¾eli dobiti sekretaricu i to u liku i djelu Barbariæa.  Ipak, on vedri i oblaèi, odreðuje funkcije, kandidate za te funkcije i radi sve za što nije niti školovan niti kvalifikovan.

 

 

 

Srijeda 6.2.2008. godine

ImageEmir Spahiæ je nakon godinu i po ponovo obukao dres reprezentacije. Stoper moskovske Lokomotive bio je meðu potpisnicima pisma bojkota, a nakon promjena na èelu reprezentacije sa sedmoricom kolega se odluèio vratiti.

Pismo je imalo smisla i odjeka
Samo ja znam kako mi je bilo odreæi se dresa reprezentacije…

– Pismo je imalo smisla i odjeka. I danas mislimo isto. Neki su nas nazvali pokajnicima, ali mi to nismo. Samo ja znam kako mi je bilo odreæi se dresa reprezentacije. I ostalima je bilo isto – ka¾e Spahiæ. Sa novim vodstvom reprezentacije prvi put se susreo u Beèu, a nakon tri dana i nekoliko razgovora, za Kodru, Boliæa, Sredojeviæa i Tanoviæa sipa rijeèi hvale.

Sve se desilo u najpozitivnijem tonu. Meðutim, ima još stvari koje treba popraviti. Razgovarajuæi sa selektorom i njegovim saradnicima, shvatio sam da oni imaju jasnu sliku u kom pravcu reprezentacija treba iæi. Kodri, Boliæu i ostalima treba potpuna podrška. Nadam se da æe je dobiti i od navijaèa i od medija. Od nas igraèa veæ je imaju.

Meè u Japanu donio je mnogo problema novom struènom štabu pri sastavljanju ekipe, pa æe danas u Tokiju zaigrati sastav koji, gotovo je sigurno, više nikad neæe biti ni slièan u buduænosti.

– Nije mi jasno zbog èega se dogovarala utakmica u ovom terminu, ali sada
je kasno za tu prièu. Postoji jedna pozitivna stvar – motiv i ¾elja igraèa iz naše lige da se nametnu. Na treninzima su pru¾ali maksimum i vidi se da æe i na utakmici dati sve od sebe da opravdaju povjerenje selektora.

Emir je bio i ostao karakter. Zato ima u nama veliku i bezrezervnu podršku, za razliku od "odreðenih" licemjera koji su jedno prièali sa potpisnicima (svojim kolegama i braæom na terenu), a drugo radili (da bi stekli ljubav i naklonost Ahmeta Pašaliæa i njegovih kolega menad¾era). Znamo i mi kako je nama bilo odreæi se navijanja za našu BiH, ali podrška u to vrijeme bi znaèila direktnu podršku sistemu koji je Ahmet uspostavio u reprezentaciji. Drago je i nama da se konaèno neke stvari kreæu na boilje. Ima tu još dosta stvari popraviti, ali va¾no je da se krenulo.

 

Èetvrtak 7.2.2008. godine

Evo nama opet "skandal-majstora" Ušketa:

Klubovi iz BiH ne mogu u Europu?

ImageŠta „ko je kriv“? Zeko je kriv! Joooooj, Iljo, šta nam radiš. Pa ovo je da èovjek popizdi, nije ništa drugo.

UŠANOVIÆ GLAVNI KRIVAC – UEFA neæe kazniti bh. klubove

Marcel Benz, direktor Uefina Odjela za licenciranje, na sastanak u Nyon pozvao je troèlano Predsjedništvo Nogometnog saveza BiH, ali ne i glavnog tajnika Muniba Ušanoviæa. Ušanoviæ je poslije toga, na svoju ruku, uputio oštro prosvjedno pismo Benzu.

Hehe… E da nam je proèitati ovo pismo…. Hehehe… Nepismeno-neelokventni Uške upuæuje protestno pismo… Da se usereš od smijeha. Pokušaæemo zamisliti kako zvuèi èitanje tog pisma na glas od strane Muniba. Za ovo nam treba vaša puna koncentracija. U cilju autentiènosti i realnijeg prezentiranja ovog pisma, molimo koristite posebne rijeèi i fraze za koje vam prvo nudimo pojašnjenje :

„ aiaiaiai“  – zvuk koji se najèešæe ispušta u toku razgovora dok sagovornik u svojoj glavi tra¾i odgovarajuæu rijeè. Ton je prilièno iritirajuæi. *Kada vidite ovu rijeè zamislite Muniba kako „bruji“, lagano škiljka na lijevo oko, i uvræe glavuèom i pogledom u daljinu pokušavati odagnati nelagodu.

„ovfaj“ – zbog odreðenih fizièkih nedostataka glas „V“ zvuèi kao „F“.

„mm mm mi“ – iz nepoznatih razloga dolazi do laganog mucanja zbog èega vam rijeèi postaju prilièno nerazumljive. Ali halalite, Munib je to.

Nego, da preðemo na pismo :

„Ovfaj, gospodine Benc.

J jj ja sam aiaiai generalni sekretar Nogometnog Savfeza aiaiai Bosne i HehHercegovine i zovfem se Munib. A ovfaj, aiaiai navfijaèi fantasticosi me zovfu, ovfaj èika Munib. Mm mm mi smo u Savfezu svi zajebali ovu aiaiai stvfar. Nnnn nisam samo ja ovfaj, kriv, jel. Jjj ja sam aiaiai samo za ovfaj, administraciju i ovfaj, nisam ja za ove aiaiai licence.  I zato, jjj ja bih fas zamolio da i mene aiaiai pozovfete na taj sastank, jer je meni ovfaj, aiaiai znate, mandat pri kraju pa da jos malo puta i inostranstvfa vfidim jer, ovfaj kako stvfari ovfdje stoje, mene æe ovfaj u zatvfor haman.

Vfaš i naš Munib“

Eh eto. A zamislite sada da ovo dotièni izgovori na Engleskom…. Loodilo

 

Petak 8.2.2008. godine

…and the winner for this day is: Munib Ushanovich, aka Ushke… yeah

Ušanoviæu pri kraju “rok valjanosti”

Nakon direktora svih selekcija u fudbalu BiH Ahmeta Pašaliæa, iz Fudbalskog saveza BiH uskoro bi mogao otiæi i glavni sekretar Munib Ušanoviæ.

ImageDa, da, upravo je i potvrdjeno. Za sada nepoznata osoba iz svima razumljivih razloga, negdje u Decembru 2007. godine aktivirala je sofisticiranu elektromagnetnu napravu predvidjenu za generiranje pozitivnih vibracija, u narodu poznatiju kao HEPEK. Iako je prototip HEPEK-a u svojoj izvornoj verziji stvarao momentalne pozitivne promjene, ovaj koji je kod nas aktiviran je iz serije koja je tra¾ila dosta truda i anga¾mana ali je nekako ipak uspjela. No, èekali smo 13 godina, par mjeseci je ništa! 🙂 Jednostavno, ne postoji drugo objašnjenje za sve pozitivne promjene koje su se u skorije vrijeme, i koje æe se u narednih par sedmica, desiti u korist BH fudbala.

Zahvaljujuæi snala¾ljivosti našeg tima uspjeli smo stupiti u kontakt sa poèiniocem ovog pohvalnog djela te smo ga upitali na kojem principu HEPEK djeluje. Pojasnio nam je sljedeæe: „Nije to baš tako jednostavno. Ne mo¾ete samo ugraditi neki èip i oèekivati da on sam sve riješi. Medjutim, kljuè uspjeha naše akcije je u tome da smo okupili ekipu od preko 1000 ljudi koja se aktivno ukljuèila u rad. Bitno je ulo¾iti srce i dušu, voljeti svoju zemlju i uspjeh vam je zagarantovan. Vama se to mo¾da èini kao nešto što smo postigli preko noæi, ali vjerujte, preðeno je hiljade i hiljade kilometara, utrošeno je na stotine dana, neprospavano je mnogo mnogo noæi, napisano je na desetine parola…da ne budemo preskromni, utrošeno je i mnogo para da bi HEPEK proradio. Ali, kao što jedan poznati pjesnik reèe: Neke stvari se ne mogu kupiti novcem, za sve ostalo tu je Master Card… U stvari nij
e pjesnik, ovo je neka reklama, ali skontali ste poentu“

Klimnuli smo glavom u znak potvrde jer nam je sve bilo kristalno jasno.

 

…a evo belaja i kod "komšija":

Sumnjivi Ceca, Zeèeviæ, Bjekoviæ…

Agencije 07.02.2008 20:30

Opse¾na istraga o fudbalskoj mafiji u Srbiji dala je neka nova imena ljudi koji su na nepropisan naèin došli do novca od transfera igraèa, meðu njima je i folk pjevaèica Svetlana Ra¾natoviæ Ceca, prenose srpski mediji.Istraga koja je rezultirala hapšenjem predsjednika FK Vojvodina i fudbalskih sudija zbog namještanja meèeva, kasnije i bivših funkcionera Crvene zvezde neæe se zaustaviti na tome, pa su Srbijom poèele da kru¾e informacije da ista procedura oèekuje i Svetlanu Ra¾natoviæ Cecu, predsjednicu Fudbalskog kluba Obiliæ. Ceca je klub naslijedila od supruga ®eljka Ra¾natoviæa Arkana, a veæ je bila u zatvoru, 2003. godine za vrijeme trajanja operacije "Sablja", koja je pokrenuta nakon ubistva premijera Zorana Ðinðiæa.Kako prenose srpski mediji, nju oèekuje saslušanje zbog optu¾bi da je upletena u "mutne fudbalske poslove, gdje se spominju milionski iznosi". Ceca je, navodno, od prodaje igraèa sebi u d¾ep spremila èak 15 miliona evra. Sumnja se da je ona zloupotrijebila slu¾beni polo¾aj u sluèaju prodaje 15 fudbalera, meðu kojima su Dragan Šarac, Milan Obradoviæ, Vladica Ðuroviæ, Zoran Rankoviæ, Milorad Koraæ, Nikola Lazetiæ…Mediji u Srbiji su juèe prenijeli da je Ra¾natoviæeva pozvana na informativni razgovor u policiju i da je zadr¾ana u pritvoru. Meðutim, ona je demantovala te glasine.

Image"Kod kuæe sam, nisam privoðena, a ako dobijem bilo kakav poziv policije, odazvaæu se", rekla je ona.

Navodi se takoðe da se protiv Ra¾natoviæeve veæ vodi sudski postupak. Ona je osumnjièena za pronevjeru više od 11 miliona evra, nekoliko puta je zbog toga saslušavana, istra¾ne radnje još traju, ali optu¾nica još nije podignuta.

Beogradska policija u utorak je privela legendu Crvene zvezde Dragana D¾ajiæa, sada potpredsjednika Fudbalskog saveza Srbije, bivšeg generalnog sekretara Crvene zvezde Vladimira Cvetkoviæa i bivšeg sekretara Miloša Marinkoviæa, zbog sumnje da su u d¾ep spremili pet miliona evra, od transfera Gorana Druliæa u Saragosu, a ni to nije sve. Pod lupom su transferi bivših igraèa Zvezde Mihajla Pjanoviæa, Zorana Njeguša i Nikole ®igiæa.

®igiæ je 2006. otišao u Rasing, dok je Milan Biševac u francuski Lans prešao poèetkom prošle godine. Tada je predsjednik Crvene zvezde bio Dragan Stojkoviæ, koji je otišao u japansku Nagoju da bude trener. Srpska štampa navodi da je Stojkoviæ napustio zemlju netom prije D¾ajiæevog hapšenja, a navodno su preko granice u isto vrijeme otišli dugogodišnji èelnici Partizana ®arko Zeèeviæ i Nenad Bjekoviæ.

Policija ispituje i još nekoliko spornih transfera Partizana, Vojvodine, OFK Beograda i Radnièkog iz Niša, a navodno su im naroèito "zanimljivi" transferi partizanovaca Simona Vukèeviæa 2006. i Milana Smiljaniæa 2007, kao i davni odlazak Mateje Ke¾mana u PSV (2001).

U meðuvremenu Okru¾no javno tu¾ilaštvo u Beogradu podnijelo je u èetvrtak zahtjev za sprovoðenje istrage protiv D¾ajiæa, Cvetkoviæa i Marinkoviæa, izjavio je portparol Republièkog javnog tu¾ilastva Tomo Zoriæ.

Kod njih pare krala/prala/otimala i p(j)evaljka-kurvešina. A imao ju je ko i nauèiti kriminalu i zloèinu. Nije nikakvo èudo. Sad neka p(j)eva po zatvorskim priredbama.

 

Subota 9.2.2008.godine

 

Do jula se moram odluèiti, vjerujem da æe to biti Bosna

Prièa tipa „…da nam se ne ponovi Zlatan Ibahimoviæ…“ je veæ pomalo otrala uši. Ipak, kad vidimo da mladi Emra Tahiroviæ razmišlja da li da igra za BiH ili za Švedsku jednostavno ne mo¾emo a da ne pomislimo „…da nam se ne ponovi Zlatan Ibahimoviæ…“.

OK, neko æe reæi : „Ma šta ima da razmišlja“ ili „Ko ga jebe, ako neæe ne mora“ ili „ko je on da ga se moli“ ali èinjenice izgledaju malo drugaèije. Emra je iz Sarajeva i BiH otišao kad je imao samo 3 godine i on u svome sjeæanju i nema baš previše Bosne a ni Hercegovine. Da li je za to kriva porodica, prijatelji, roditelji ili on sam ne vrijedi razglabati. Momak igra jako dobro, ima ¾elju da igra za našu zemlju i mislimo da smo du¾ni i obavezni da omoguæimo da se to desi.

Pa eto, ako æe Emra kojim sluèajem „navratiti“ na ovaj tekst ili mu ga neko proslijdi, ¾eljeli bismo mu poruèiti sljedeæe : 

ImageOdaberi BiH i sigurno neæeš pogriješiti. Najvjerovatnije nikada neæeš osvojiti titulu prvaka Europe, a pogotovo ne prvaka Svijeta. Realno je da æeš se sa svojim saigraèima uvijek morati ¾estoko boriti kroz kvalifikacije, ne bi li svojoj zemlji Bosni i Hercegovini osvojio poneki bod i eventualni plasman na jedno tako ¾eljeno veliko takmièenje. Èinjenica je isto tako da æeš prilièan broj utakmica završiti sa „negativnim skorom“ i da æe pobjede biti mnogo rjeðe nego u sluèaju da odabereš Švedsku. Ali biæe to slaðe pobjede. Pobjede sa dušom, pobjede koje se cijene. Znaæeš da te, ako samo ostaviš srce na terenu i daš svoj maksimum svakih 90 minuta, BHFanaticosi i svi ostali iskreni navijaèi ove zemlje poštuju. A to, vjeruj mi, na hladnom zapadu nije baš tako jednostavno.

I zato, mladi Emra, odaberi Bosnu i Hercegovinu i uz pošten odnos, svoj trud i talent imaæeš BHF iza leða. Uvijek!

Obzirom da je nastup Emre za BiH  uslovno/direktno vezan i za naš struèni štab, sljedeæe reèenice su upuæene našim, nadamo se, spasiocima – ljudima na koje se trenutno oslanja BH. reprezentacija, dvojici ljudi, velikana u koje se trenutno uzdaju milioni Bosanaca i Hercegovaca, gospodi Mehi Kodri i Elviru Boliæu.  Ovaj dio teksta je namjenjen vama dvojici ako „navratite“: Pozovite Emrea Tahiroviæa da zaigra za BH reprezentaciju. Zašto? Heh, ma šta da vam ja prièam, znate vi zašto. 🙂 Da nam se ne ponovi Zlatan Ibrahimoviæ…

 

Nedjelja 10.2.2008. godine

Iako sljedeæi tekstovi na prvi pogled nemaju nikakve veze sa bh. sportom (pogotovo fudbalom/nogometom), ipak smo se odluèili da ih postavimo i da svi zajendo izvuèemo pouku:

Tekst 1:

Navijaèi Liverpoola sakupili 60 miliona funti

ImageNezadovoljni navijaèi Liverpoola, koji su prošle sedmice krenuli u akciju skupljanja novèanih sredstava za kupovinu kluba, samo u èetiri dana prikupili su 60 miliona funti. Organizacijski odbor na èijem èelu je Rogan Taylor osmislio je vrlo jednostavnu formulu. Prema njihovom planu 100.000 navijaèa bi trebalo osigurati po 5.000 funti. Grupa navijaèa okupljenih pod imenom Share Liverpool FC nezadovoljna je ponašanjem sadašnjih vlasnika "Redsa" Amerikanaca Toma Hicksa i Georgea Gilletta i pokušat æe od njih otkupiti klub. Da bi uspjeli u svom naumu treba im oko 500 miliona funti.

"Odaziv navijaèa je premašio sva naša oèekivanja. Pored 11.892 navijaèa koji su zalo¾ili ukupno 59.46 miliona funti, još je 5.394 navijaèa izrazilo spremnost na ulaganje," kazao je Taylor. Prema njegovim rijeèima najviše navijaèa koji su veæ uplatili novac dolazi iz Velike Britanije, Norveške, Sjedinjenih Amerièkih Dr¾ava i Irske.

"Znamo da mnogi sumnjaju u ovu akciju, ali smo uvjereni da smo na najboljem putu da naš klub napokon pripadne navijaèima. U èitavoj prièi je najva¾nije da navijaèi shvate da ono što kupe pripada njima i to zauvijek," poruèio je Taylor.

Naravouèenije: Klubovi trebaju da pripadaju navijaèima, a ne kao kod nas – pojedinim klanovima. Doduše: kakav savez – takvi i klubovi.

Tekst 2:

Suca pretukla cijela nogometna ekipa

Tajlandskog nogometnog suca istukla je cijela ekipa nakon što im je iskljuèio trojicu igraèa u utakmici koja je odluèivala o prolazu.

Suca Prakonga Sukguamala napali su igraèi kluba Kuiburi FC, nakon èega mu je slomljen prst, a po tijelu je imao èak 50 šavova.
Razbješnjeli igraèi su ga napali u svlaèionici, a razbje¾ali su se nakon što je policija pucala u zrak. No, nastavili su trèati za njim sve dok u jednom uredu nije udario u ogledalo, zaradivši posjekotine po cijelom tijelu.

Prakong se potom zakljuèao u ured i tako se spasio. Tajlandski nogometni savez mu je savjetovao da podnese tu¾bu protiv cijele nogometne ekipe.

Naravouèenije: Ukoliko savez ne vodi raèuna o regularnosti onda igraèi uzimaju pravdu u svoje ruke. Eh, kakva je kod nas situacija i sranje sa suðenjem, uskoro bi se slièan izvještaj mogao pisati sa nekih od bh. stadiona.

 

ostali èlanci