Ne daj se Mirzete!

Image
 

Posjetili smo našeg prijatelja Mirzeta koji je hospitaliziran u Koševskoj bolnici u Sarajevu. Za one koji još uvijek ne znaju – Mirzet, iako je u toku rata pre¾ivio logore Omarske i Manjaèe, u Koševskoj bolnici se nalazi samo zato što je u Zenici nosio obilje¾je navijaèa reprezentacije Bosne i Hercegovine (da, dobro ste proèitali), na prijateljskoj tekmi protiv makedonaca.

Ljekari su ga uspjeli izvuæi iz kritiène situacije ali æe posljedice biti dugoroène, a rane u duši mo¾da još bolnije.

®elimo mu uspješan oporavak i brz povratak porodici!

Nama ostaje pouka da se, osim sa vanjskim neprijateljima, moramo ¾estoko obraèunati i sa domaæim izdajnicima koji ¾ele da destabiliziraju i unište BiH dijeleæi nas po: gradovima, klupskoj pripadnosti, boji ko¾e, na dijasporu i domaæe, itd.

 

NEÆE MOÆI!