Branimir Tuliæ selektor mlade reprezentacije


ImageSelektor mlade fudbalske reprezentacije BiH je Branimir Tuliæ, odluèio je Izvršni odbor N/FSBiH na juèerašnjoj višesatnoj sjednici u Sarajevu.

Tuliæu æe u radu pomagati treneri Ivo Kne¾eviæ, Abdulah Ibrakoviæ i trener golmana Almir Hurtiæ. IO N/FSBiH izabrao je Zorana Bubala za selektora U-19 reprezentacije, a saradnici su Irfan Demiroviæ, Zoran Jagodiæ i Ivica Kosiæ. Potvrðena je odluka Predsjedništva prema kojoj je za selektora malonogometne reprezentacije imenovan Tomislav Æurèiæ, dok su treneri Muhamed Porièanin i Rade Kovaè.